Refine your search

Your search returned 113 results.

|
1. BOOK Կենդանիների և թռչունների հիվանդությունների ձեռնարկ /   Publication: Երևան : Ա.հ., 2010 . 208 էջ: 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616(075.8) Կ-41] (1),

2. BOOK Անասնաբուժական գործի կազմակերպում և էկոնոմիկա / by Գրիգորյան, Սուրեն Լևոնի, Publication: Երևան : Ա. հ., 2005 . 287 էջ : 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614.2(075.8) Գ-88] (3), ANAU Scientific library [619:614.2(075.8) Գ-88] (214), ANAU Scientific library [619:614.2(075.8) Գ-88] (1), ANAU Scientific library [619:614.2(075.8) Գ-88 ] (1), ANAU Scientific library [619:614.2(075.8) Գ-88] (2), ANAU Scientific library [619:614.2(075.8) Գ-88] (1),

3. BOOK Технология производства, хранения и переработки говядины : by Зеленков, П.И. Publication: Ростов-на-Дону : Феникс, 2002 . 352 с. : 20 см. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.5 З-48] (1),

4. BOOK Անասնաբուծության հիմունքներ :   Publication: Երևան : Ասողիկ, 2001 . 436 էջ : 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34] (8), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34] (312), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34] (11), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34 ] (1), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34 ] (1), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34 ] (1),

5. BOOK Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ : by Նալչաջյան, Ալբերտ Աղաբեկի, Publication: Երևան : Լույս , 1991 . Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [15(075.8) Ն-21] (7), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 88.4 Ն-214] (3),

6. BOOK Ընտանի կենդանիների անատոմիական ալբոմ-բառարան : by Հարությունյան, Պյոտր Իվանի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1991 . 400 էջ. Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:611 Հ-422] (158), ANAU Scientific library [636:611 Հ-422] (3),

7. BOOK «Բջջաբանություն. գենետիկա սելեկցիայի հիմունքներով» : by Եդոյան, Ռաֆիկ Հայկոյի, Publication: Երևան : Լույս, 1991 . 123 էջ : Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [575.1 Ե-182] (1), ANAU Scientific library [576.3(075.8) Ե-15] (20), ANAU Scientific library [575.1:576.3 Ե-182] (118), ANAU Scientific library [575.1 Ե-182] (6),

8. BOOK Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса :   Publication: Москва : Агропромиздат , 1990 . 351 с. : , ամբողջապես կամ մեկ օրացույցային տարվա ընթացքում հրատարակվող մենագրություն 1990 | այլ | Авт. указаны на обороте тит. л. | Библиогр.: с. 347 | Предм. указ.: с. 348-350 22 см. Date: 1990 Availability: Items available: ANAU Scientific library [358.5(075.8) Г-75] (1), ANAU Scientific library [358.5(075.8) Г-75] (124), ANAU Scientific library [358.5(075.8) Г-75] (6), ANAU Scientific library [355.45:63(075.8) Г-75] (18), ANAU Scientific library [355.45:63(075.8) Г-75] (4),

9. BOOK Շուկայագիտություն : by Ստոլմով, Լեոնիդ Ֆավստովիչ Publication: Երևան : Լույս, 1990 . 296 էջ : Date: 1990 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ԳՄԴ 65.9(2)42(ց73) Ս-89] (2), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 65.9(2)42(ց73) Ս-89] (3), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 65.9(2)42(ց73) Ս-89] (1), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 65.9(2)42(ց73) Ս-89] (1), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 65.9(2)421 Ս-891] (3),

10. BOOK Կենդանիների կենսաքիմիա : by Դավթյան, Լաուրա Վահրամի, Publication: Երևան : Լույս, 1989 . 584 էջ : Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234] (5), ANAU Scientific library [636:612.015 Դ-234] (1), ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234] (334), ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234] (5), ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234 ] (1), ANAU Scientific library [636:612.015(075.8) Դ-234] (3),

11. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների կերային թունավորումները / by Գրիգորյան, Գրիգոր Ստեփանի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1989 . 232 էջ. Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-099 Գ-888] (1), ANAU Scientific library [619:616-099 Գ-888] (68), ANAU Scientific library [619:616-099 Գ-888] (3), ANAU Scientific library [619:616-099 Գ-888 ] (1), ANAU Scientific library [619:616-099 Գ-888] (4), ANAU Scientific library [619:616-099 Գ-888] (1),

12. BOOK Թռչնաբուծություն : by Պետրոսյան, Կամո Հայկի, Publication: Երևան : Լույս , 1988 . 347 էջ. Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (1), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (1), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (111), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (3), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-50] (4), ANAU Scientific library [636.5(075.8) Պ-505] (145), ANAU Scientific library [636.5 Պ-505] (4),

13. BOOK Կաթի և կաթնամթերքների մանրէակենսաբանությունը և բակտերիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները : by Նուրազյան, Անուշավան Գրիգորի Publication: Երևան : Լույս , 1988 . 440 էջ. Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.1:579 Ն-99] (1), ANAU Scientific library [637.1:579 Ն-99] (216), ANAU Scientific library [637.1:579 Ն-99] (1), ANAU Scientific library [637.1:579 Ն-99] (1),

14. BOOK Կերարտադրության և անասնապահության մեքենայացում : by Մարգարյան, Ստյոպա Ենոքի, Publication: Երևան : Լույս, 1988 . 448 էջ : Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-35] (186), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-35] (1), ANAU Scientific library [636.(075.8) Մ-35] (1), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-35] (2), ANAU Scientific library [631.3 Մ-35] (148), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-35] (2), ANAU Scientific library [631.3 Մ-35] (5),

15. BOOK Հռետորական խոսքի ուժը : by Բաղդասարյան, Հովհաննես Մնացականի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1987 . 214 էջ ; 15 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8.085.4 Բ-242] (4),

16. BOOK Ընդհանուր վիրուսաբանության հիմունքները / by Հայրապետյան, Վազգեն Գրիգորի Publication: Երևան : Հայաստան , 1987 . 212 էջ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:578(075.8) Հ-30] (4), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Հ-30] (182), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Հ-30 ] (2), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Հ-30] (4),

17. BOOK Անասնաբուժական կլինիկական ախտորոշում : by Գալոյան, Պավլուշ Սերգեյի Publication: Երևան : Լույս, 1987 . 472 էջ : Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.07 Գ-194] (1), ANAU Scientific library [619:616.07 Գ-194] (35), ANAU Scientific library [619:616.07 Գ-194] (67), ANAU Scientific library [619:616.07 Գ-194] (6),

18. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների շնչառական օրգանների ոչ վարակիչ հիվանդությունները : by Գրիգորյան, Գրիգոր Ստեփանի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1987 . 134 էջ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.2 Գ-888] (73), ANAU Scientific library [619:616.2 Գ-888] (5),

19. BOOK Ընտանի կենդանիների անատոմիա : by Հարությունյան, Պյոտր Իվանի Publication: Երևան : Լույս, 1987 . Մ. : 22 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:611(075.8) Հ-422] (3), ANAU Scientific library [636:611 Հ-422] (92), ANAU Scientific library [636:611 Հ-422 ] (1), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Հ-422] (2), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Հ-422] (151), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Հ-422] (6), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Հ-422] (1), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Հ-422] (5),

20. BOOK Ընտանի կենդանիների անատոմիա : by Հարությունյան, Պյոտր Իվանի Publication: Երևան : Լույս, 1987 . Մ. : 22 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:611(075.8) Հ-422] (102), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Հ-422] (4),

Powered by Koha