serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ

Refine your search

Your search returned 21 results.

1.
Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում : [Տեխնիկ] / by Մարգարյան, Ա.Ս Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2012 . 304 էջ : 24 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-35] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [631․3(075.8) Մ-35] (3), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [631.3(075.8) Մ-35] (7),

2.
Բնապահպանության հիմունքներ : Ուսումնական ձեռնարկ / by Մելքումյան, Լյուդվիգ Սեդրակի Publication: Երևան : Զանգակ 97, 2010 . 312 էջ : , Տերմինաբանական բառարան, էջ՝ 278-299 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Մ-53] (18), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Մ-53] (6), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Հ-30] (2), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Մ-53] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [502․7(075.8) Հ-30] (2),

3.
Տնտեսագիտության տեսություն : ՈՒսումն. ձեռնարկ / by Ավետիսյան, Սամվել Publication: Երևան : Նահապետ, 2010 . 323 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.1(075.8) Ա-79] (95), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Ա-79] (2), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Ա-79] (3), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Ա-79] (2), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [330.1(075.8) Ա-79] (9), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [330.1(075.8) ա-79] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [330․1(075.8) Ա-79] (4),

4.
Էկոլոգիայի հիմունքներ : Դասագիրք բուհերի ոչ կենսաբանական մասնագիտության ուսանողների համար / by Մելքումյան, Լյուդվիգ Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2008 . 288 էջ : , Տերմինաբանական բառարան, էջ՝ 271-277 21 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Մ-53] (19), ANAU Scientific library [574(075.8) Մ-53] (2), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [574(075.8) Մ-53] (4),

5.
6.
Հողային կադաստր : Դասագիրք բուհերի համար / by Եզեկյան, Ալբերտ Սարգսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2007 . 285 էջ : , Կազմի վրա՝ Ե., 2008 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (258), ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (4), ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19 ] (1), ANAU Scientific library [332.2/3(075.8) Ե-19] (1), ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (5), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [332․2/․3(075.8) Ե-19] (6),

7.
ՀՀ արտաքին առևտուրը և վճարային հաշվեկշիռը : (Դասախոսություն) / by Գրիգորյան, Կարեն Համլետի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2006 . 79 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [339.5(075.8) Գ-88] (1),

8.
Տնտեսական ինդեքսներ : (Դասախոսություն) / by Ալեքսանյան, Վալերի Ռուբենի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2005 . 44 էջ 21 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [330(075.8) Ա-29] (1),

9.
Փիլիսոփայության ներածություն : (Ուսումնական ձեռնարկ) / by Ասատրյան, Մամիկոն Վահանի, Publication: Երևան : Նոյյան Տապան, 2004 . 220 էջ ; 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [1(075.8) Ա-73] (1), ANAU Scientific library [1(075.8) Ա-73] (17), ANAU Scientific library [1(075.8) Ա-73 ] (1), ANAU Scientific library [1(075.8) Ա-73] (3), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [1(075.8) Ա-73] (1),

10.
Արդյունաբերական քաղաքականություն : (Կայացումը և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում) / by Արշակյան, Ալբերտ Հայկի, Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 271 էջ : , Կազմի վրա` Երևան, 2004 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [338 Ա-92] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [338 Ա-92] (1),

11.
Առևտրային բանակցություններ : Ուս. ձեռնարկ / by Բուլանիկյան, Սարգիս Հակոբի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 46 էջ ; 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [339 Բ-95] (1),

12.
ՀՀ աշխատանքի շուկան և զբաղվածության պետական կարգավորումը : Դասախոս. տեքստ / by Ղանթարչյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 52 էջ 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [331․1] (1),

13.
14.
Մեքենաների հուսալիություն և նորոգում : Դասագիրք գյուղատնտ. բուհերի ուսանողների համար / by Սահակյան, Լիպարիտ Արմենակի Publication: Երևան : Լույս, 1994 . 376 էջ : Date: 1994 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Ս-15] (87), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Ս-15] (2), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Ս-15] (2), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [631.3(075.8) Ս-15] (5),

15.
Երկրագնդի ջրային ոլորտը : (Ընդհանուր ջրաբանության ձեռնարկ) / by Գաբրիելյան, Հրաչյա Կարապետի, Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1987 . 346 էջ. : 21 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [551.4(075.8) Գ-13] (2), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [551(075.8) Գ-13] (5),

16.
Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ : Ուս. ձեռնարկ բուհերի հիդրոտեխն. մասնագիտ. ուսանողների համար / by Բաղդասարյան, Ալեն Բուրթելի, Publication: Երևան : Լույս, 1986 . 480 էջ : Date: 1986 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626(075.8) Բ-24] (155), ANAU Scientific library [626(075.8) Բ-24] (40), ANAU Scientific library [626(075.8) Բ-24] (2), ANAU Scientific library [626(075.8) Բ-24] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [626(075.8) Բ-24] (45), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [626(075.8) բ-24] (3), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [626.(075.8) Բ-24] (5),

17.
18.
Բնության պահպանության հիմունքները : Ուսումնական ձեռնարկ / by Հայրապետյան, Էդուարդ Մելիքի, Publication: Երևան : Լույս , 1983 . 427 էջ. Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.7 (075.8) Հ-30] (1), ANAU Scientific library [502.7(075.8 ) Հ-30] (2), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Հ-30] (2), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Հ-30] (198), ANAU Scientific library [502.7i(075.8) Հ-30] (1), ANAU Scientific library [5502.7(075.8) Հ-30] (1), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Հ-30] (6), ANAU Scientific library [502.7 Հ-300] (62), ANAU Scientific library [502.7 Հ-300] (4), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [502.7(075.8) Հ-300] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [502․2(075.8) Հ-300] (1),

19.
Հողագիտության հիմունքները ։ ՈՒսումնական ձեռնարկ / by Միրիմանյան, Խաչիկ Պողոսի, Publication: Երևան : Լույս , 1971 . 322 էջ. Date: 1971 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(021) Մ-76] (1), ANAU Scientific library [631.4(021) Մ-76] (67), ANAU Scientific library [631.4(021) Մ-76] (2), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [631.4(021) Մ-76] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [631․4(021) Մ-76] (1),

20.
Աշխարհամասերի ֆիզիկական աշխարհագրություն : (Ուսումնական ձեռնարկ 4 պրակով) / by Օհանյան, Կիրակոս Օհանի. Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1964 . 192 էջ. : 20 սմ. Date: 1964 Availability: Items available: ANAU Scientific library [551.4(075.8) 0-45] (29), ANAU Scientific library [91 0-45] (1), ANAU Scientific library [91 0-45] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [551․4(075.8) O-45] (2),

Powered by Koha