Refine your search

Your search returned 30 results.

1. BOOK
Местообитания Армении / by Файвуш, Георгий Маркович Publication: Ереван : НАН РА, Институт ботаники, 2016 . 360 с. : , Указ. лат. названий: с. 332-340 | Список местообит. Армении: с. 341-358 30 см. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58 Ф-18] (1), ANAU Scientific library [58 Ф-18] (1),

2. BOOK
3. BOOK
Применение теории вибрации в земледельческой механике / by Тарвердян, Аршалуйс Погосович. Publication: Ереван : Гитутюн, 2014 . 388 с. : 25 см. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3 Т-19] (68), ANAU Scientific library [631.3 Т-19 ] (10),

4. BOOK
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ / by Ուռուտյան, Վարդան Publication: Երևան : Ասողիկ, 2011 . 84 էջ ; , Տողատ. ծանոթ. 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.115.8 Ու-71] (27), ANAU Scientific library [631.115.8 Ու-71] (1), ANAU Scientific library [631.115.8 Ու-71] (2),

5. BOOK
6. BOOK
7. BOOK
Жизнь растения : Десять общедоступных чтений с приложением четырех публичных лекций / by Тимирязев, Климент Аркадьевич Publication: Москва : Новости | МСХА, 2006 . 319, [5] с. : , Подстр. примеч. 30 см. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [581 Т-41] (1),

8. BOOK
9. BOOK
10. BOOK
11. BOOK
Математика в экономике : Учебное пособие / by Малыхин, В.И. Publication: Москва : ИНФРА-М, 2002 . 352 с. : , Прилож.: с. 312-338 22 см. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.4(075.8) М-20] (5),

12. BOOK
Ամարանտը և նրա մշակության տեխնոլոգիան / by Գալստյան, Ցոլակ Մաղաքի Publication: Երևան : Ա.հ., 2000 . 42 էջ : 21 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.2 Գ-20] (8), ANAU Scientific library [633.2 Գ-20 ] (2),

13. BOOK
Экономика сельскохозяйственных предприятий : Учебное пособие / by Цеддиес, Юрген Publication: Москва : МСХА, 2000 . 400 с. : , Прилож.: с. 387-394 21 см. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ц-30] (7), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ц-30] (2),

14. BOOK
Аграрная экономика : Учебник / by Серова, Евгения Викторовна Publication: Москва : ГУ ВШЭ, 1999 . 480 с. : 21 см. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) С-32] (3),

15. BOOK
Экономика сельского хозяйства : С основами аграрных рынков: Курс лекций / by Коваленко, Николай Яковлевич Publication: Москва : ЭКМОС, 1999 . 448 с. : 22 см. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) К-56] (11), ANAU Scientific library [338.43(075.8) К-56] (2),

16. BOOK
Գյուղատնտեսական կենդանիների գենետիկա և կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ / by Զորանյան, Վոլոդյա Արեստակի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 1998 . 348 էջ : 21 սմ. Date: 1998 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (4), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (5), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (331), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (9), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83 ] (1),

17. BOOK
Մակրոէկոնոմիկա / by Մենքյու, Գրեգորի Ն. Publication: Երևան : Հայաստան, 1997 . 443 էջ. Date: 1997 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.13(075.8) Մ-61] (4), ANAU Scientific library [339.13(075.8) Մ-61] (2), ANAU Scientific library [339.13(075.8) Մ-61] (1),

18. BOOK
19. BOOK
20. BOOK
Հայաստանի ծիրանները / by Մորիկյան, Էդվարդ Սարգսի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1988 . 192 էջ : Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [634.2(479.25) Մ-92] (15), ANAU Scientific library [634.2 Մ-92] (2),

Powered by Koha