serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ

Refine your search

Your search returned 31 results.

1.
ֆիզիկա : համառոտ ձեռնարկ բուհական դասընթացին նախապատրաստվելու համար / by Պապոյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ; 2018 . 72 էջ : 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [53(075.8) Պ-23] (157), ANAU Scientific library [53(075.8) Պ-23 ] (20), ANAU Scientific library [53(075.8) Պ-23] (3),

2.
Местообитания Армении / by Файвуш, Георгий Маркович Publication: Ереван : НАН РА, Институт ботаники, 2016 . 360 с. : , Указ. лат. названий: с. 332-340 | Список местообит. Армении: с. 341-358 30 см. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58 Ф-18] (2), ANAU Scientific library [58 Ф-18] (1),

3.
4.
Применение теории вибрации в земледельческой механике / by Тарвердян, Аршалуйс Погосович. Publication: Ереван : Гитутюн, 2014 . 388 с. : 25 см. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3 Т-19] (65), ANAU Scientific library [631.3 Т-19 ] (10), ANAU Scientific library [631.3 Т-19] (1), ANAU Scientific library [631.3 Т-19] (2),

5.
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ / by Ուռուտյան, Վարդան Publication: Երևան : Ասողիկ, 2011 . 84 էջ ; , Տողատ. ծանոթ. 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.115.8 Ու-71] (26), ANAU Scientific library [631.115.8 Ու-71] (1), ANAU Scientific library [631.115.8 Ու-71] (1), ANAU Scientific library [631.115.8 Ու-71] (2),

6.
7.
Жизнь растения : Десять общедоступных чтений с приложением четырех публичных лекций / by Тимирязев, Климент Аркадьевич Publication: Москва : Новости | МСХА, 2006 . 319, [5] с. : , Подстр. примеч. 30 см. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [581 Т-41] (1), ANAU Scientific library [581 Т-41] (1),

8.
9.
10.
11.
Математика в экономике : Учебное пособие / by Малыхин, В.И. Publication: Москва : ИНФРА-М, 2002 . 352 с. : , Прилож.: с. 312-338 22 см. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.4(075.8) М-20] (5),

12.
Международные экономические отношения : Учебник / by Авдокушин, Евгений Федорович Publication: Москва : Юристъ, 2002 . 366 с. ; 21 см. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339(075.8) А-18] (5), ANAU Scientific library [339(075.8) А-18] (1),

13.
Տնտեսագիտություն բոլորի համար / by Մարկոսյան, Աշոտ Խաչատուրի, Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2001 . 352 էջ : 24 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.1 M-37] (3),

14.
Ամարանտը և նրա մշակության տեխնոլոգիան / by Գալստյան, Ցոլակ Մաղաքի Publication: Երևան : Ա.հ., 2000 . 42 էջ : 21 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.2 Գ-20] (8), ANAU Scientific library [633.2 Գ-20 ] (2),

15.
Экономика сельскохозяйственных предприятий : Учебное пособие / by Цеддиес, Юрген Publication: Москва : МСХА, 2000 . 400 с. : , Прилож.: с. 387-394 21 см. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ц-30] (7), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ц-30] (2),

16.
Аграрная экономика : Учебник / by Серова, Евгения Викторовна Publication: Москва : ГУ ВШЭ, 1999 . 480 с. : 21 см. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) С-32] (3),

17.
18.
Գյուղատնտեսական կենդանիների գենետիկա և կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ / by Զորանյան, Վոլոդյա Արեստակի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 1998 . 348 էջ : 21 սմ. Date: 1998 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.082(075.8) Զ-83] (4), ANAU Scientific library [636.082(075.8) Զ-83] (5), ANAU Scientific library [636.082(075.8) Զ-83] (339), ANAU Scientific library [636.082(075.8) Զ-83] (2), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [636.082(075.8) Զ-83] (4),

19.
20.
Հայաստանի ծիրանները / by Մորիկյան, Էդվարդ Սարգսի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1988 . 192 էջ : Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [634.2(479.25) Մ-92] (15), ANAU Scientific library [634.2 Մ-92] (2),

Powered by Koha