Refine your search

Your search returned 1020 results.

|
121. BOOK ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը, կազմման մեթոդները, քննարկման և հաստատման կարգը, գործընթացի տարրերը : by Պիվազյան, Հ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 42 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (168), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (1), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (3), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (3),

122. BOOK Ընդհանուր էնտոմոլոգիա առարկայի լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ / by Մանվելյան, Արմինե Աշոտի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 184 էջ : , Լատինական անվանումների և տերմինների այբբեն. ցանկ 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [595.7(075.8) Մ-27] (3), ANAU Scientific library [595.7(075.8) Մ-27] (269), ANAU Scientific library [595.7(075.8) Մ-27] (1),

123. BOOK Դրամաշրջանառության կայունացման մեթոդները : by Պիվազյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 56 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (168), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65 ] (1), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (3), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (3),

124. BOOK Ֆինանսական վերլուծություն : by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : Լիմուշ, 2010 . 300 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-26] (1),

125. BOOK Мировая экономика : by Спиридонов, И.А. Publication: Москва : ИНФРА-М, 2010 . 272 с. : 22 см. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339(075.8) С-72] (1), ANAU Scientific library [339(075.8) С-72] (1), ANAU Scientific library [339(075.8) С-72] (1),

126. BOOK Международная экономика : by Волгина, Н.А. Publication: Москва : ЭКСМО, 2010 . 480 с. : 22 см. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339(075.8) В-67] (1), ANAU Scientific library [339(075.8) В-67] (1), ANAU Scientific library [339(075.8) В-67] (1),

127. BOOK Ինֆլյացիայի էությունը, դրսևորման ձևերը և հիմնական առանձնահատկությունները : by Պիվազյան, Հ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 28 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (169), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65 ] (1), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (2), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (3),

128. BOOK Безопасность транспортных средств :   Publication: Москва : Горячая линия-Телеком, 2010 . 430 с. : 22 см. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [656.13(075.8) Б-40] (1),

129. BOOK Экономико-математическое моделирование : by Кундышева, Елена Сергеевна Publication: Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2010 . 424 с. : 20 см. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.4(075.8) К-91] (1), ANAU Scientific library [330.4(075.8) К-91] (1),

130. BOOK Բյուջետային կազմակերպությունների ֆինանսներ : by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : Լիմուշ, 2010 . 87 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (16), ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (2), ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (1),

131. BOOK Բնապահպանության հիմունքներ : by Մելքումյան, Լյուդվիգ Սեդրակի Publication: Երևան : Զանգակ 97, 2010 . 312 էջ : , Տերմինաբանական բառարան, էջ՝ 278-299 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Մ-53] (17), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Մ-53] (6), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Հ-30] (1), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Մ-53] (2),

132. BOOK Բիզնես (գործարարության) պլան : by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : Լիմուշ, 2010 . 105 էջ : , Հավելված էջ՝ 97-104 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [334(075.8) Բ-26] (148), ANAU Scientific library [334(075.8) Բ-26] (2), ANAU Scientific library [334(075.8) Բ-26] (2),

133. BOOK Կաշվի և մորթու քիմիա և տեխնոլոգիա by Մարգարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . Մաս. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [675(075.8) Մ-35] (208), ANAU Scientific library [675(075.8) Մ-35] (71), ANAU Scientific library [675(075.8) Մ-35] (5), ANAU Scientific library [675(075.8) Մ-35] (2), ANAU Scientific library [675(075.8) Մ-35] (2),

134. BOOK Հացահատիկահավաք կոմբայններ : by Գրիգորյան, Շավարշ Մացակի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 68 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.354(075.8) Գ-88] (212), ANAU Scientific library [631.354(075.8) Գ-88] (3),

135. BOOK Էկոլոգիական մենեջմենթ : by Մարուխյան, Ոստանիկ Զավենի Publication: Երևան : Ճարտարագետ, 2010 . 432 էջ : Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Մ-39] (1), ANAU Scientific library [574(075.8) Մ-39] (1),

136. BOOK Խաղողագործություն : by Բարսեղյան, Յուրիկ Զալիբեկի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 194 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [634.8(075.8) Բ-37] (353),

137. BOOK Տնտեսագիտության տեսություն : by Ավետիսյան, Սամվել Publication: Երևան : Նահապետ, 2010 . 323 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.1(075.8) Ա-79] (94), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Ա-79] (1), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Ա-79] (3), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Ա-79] (3),

138. BOOK Սառնարանային տեխնիկայի խնդիրների ժողովածու / by Մաիլովա, Էլեոնորա Գեորգիի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 140 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.56/.59(075.8) Մ-15] (160), ANAU Scientific library [621.56/.59(075.8) Մ-15 ] (1), ANAU Scientific library [621.56/.59(075.8) Մ-15] (5),

139. BOOK Բանջարաբուծություն : by Մելիքյան, Անդրեաս Շմավոնի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 175 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [635(075.8) Մ-49] (217), ANAU Scientific library [635(075.8) M-49] (5),

140. BOOK Գեղազարդ պարտիզագործություն : by Գրիգորյան, Արծվի Արտաշեսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 276 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [635.9(075.8) Գ-88] (168), ANAU Scientific library [635.9(075.8) Գ-88] (3),

Powered by Koha