Your search returned 3 results.

1. BOOK
Անասնաբուժական վիրաբուժություն : Դասագիրք անասնաբուժ.-անասնաբուծ. ին-տ ուսանողների համար / by Մանվելյան, Մանվել Պետրոսի. Publication: Երևան : Լույս., 1986 . Մ Date: 1986 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.09(021) Մ-24] (1), ANAU Scientific library [619:617 (075.8) Մ-271] (1), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-271] (374), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-24] (11), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-271] (2), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-271] (4), ANAU Scientific library [637.09(021) Մ-24] (2),

2. BOOK
Անասնաբուժական վիրաբուժություն : Դասագիրք անասնաբուժ.-անասնաբուծ. ին-տ ուսանողների համար / by Մանվելյան, Մանվել Պետրոսի. Publication: Երևան : Լույս., 1986 . Date: 1986 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-271] (359), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-24] (2), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-271] (2), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-271 ] (1), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-271] (3),

3. BOOK
Անասնաբուժական վիրաբուժություն : ՈՒսումնական ձեռնարկ / by Մանվելյան, Մանվել Պետրոսի Publication: Երևան : Լույս , 1977 . Date: 1977 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-271] (1), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-24] (156), ANAU Scientific library [637.09(021) Մ-24] (2), ANAU Scientific library [619:617(075.8) Մ-24] (2),

Powered by Koha