Your search returned 6 results.

1. BOOK
Ընտանի կենդանիների մարսողական համակարգի ֆիզիոլոգիա : Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ / by Թադևոսյան, Լ.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 104 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612.3(075.8) Թ-14] (2), ANAU Scientific library [636:612.3(075.8) Թ-14] (2), ANAU Scientific library [636:612.3(075.8) Թ-14] (111),

2. BOOK
3. BOOK
Ներզատական համակարգի ֆիզիոլոգիա : Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ / by Թադևոսյան, Լ.Գ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 74 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612(075.8) Թ-14] (3), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Թ-14] (157), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Թ-14] (2), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Թ-14 ] (2),

4. BOOK
5. BOOK
6. BOOK
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա : ՈՒսումնական ձեռնարկ / by Գալպերին, Ս.Ի Publication: Երևան : Միտք , 1968 . 2 մաս. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612(075.8) Գ-16] (9), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Գ-16] (4), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Գ-16] (54), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Գ-16] (8),
Tags:
  • 1 (1)
  • 2 (1)

Powered by Koha