Refine your search

Your search returned 75 results.

|
1. BOOK Ընտանի կենդանիների մարսողական համակարգի ֆիզիոլոգիա : by Թադևոսյան, Լ.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 104 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612.3(075.8) Թ-14] (2), ANAU Scientific library [636:612.3(075.8) Թ-14] (2), ANAU Scientific library [636:612.3(075.8) Թ-14] (111),

2. BOOK Անասնաբուժական թունաբանություն : by Մանասյան, Ալբերտ Վաղարշակի Publication: Երևան : Անկյունաքար, 2013 . 478 էջ ; : , Գիրքը հրատարակվում է պրոֆեսոր Ալբերտ Վաղարշակի Մանասյանի ընտանիքի միջոցներով և նվիրվում է նրա հիշատակին 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:615.9(078.5) Մ-24] (1), ANAU Scientific library [619:615.9(078.5) Մ-24] (2), ANAU Scientific library [619:615.9(078.5) Մ-24] (131), ANAU Scientific library [619:615.9(078.5) Մ-24 ] (16),

3. BOOK Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և բնության հատուկ պահպանվող տարածքները : by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 73 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (46), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (2), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (2), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (1),

4. BOOK Ուսումնական ձեռնարկ «Գենետիկա» առարկայից գործնական պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 106 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.082(075.8) Ու-79] (1), ANAU Scientific library [636.082(075.8) Ու-79] (210),

5. BOOK Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ : by Հովակիմյան, Աղասի Մուշեղի Publication: Երևան : Ա. հ., 2007 . 360 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339(075.8) Հ-84] (28), ANAU Scientific library [339(075.8) Հ-84] (4), ANAU Scientific library [339(075.8) Հ-84 ] (1), ANAU Scientific library [339(075.8) Հ-84] (1), ANAU Scientific library [339(075.8) Հ-84] (1),

6. BOOK Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում : by Մարգարյան, Ստեփան Ենոքի Publication: Երևան : "Մեկնարկ" ՍՊԸ, 2007 . 549 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.17(075.8) Մ-35] (33), ANAU Scientific library [631.171(075.8) Մ-35] (50), ANAU Scientific library [631.171(075.8) Մ-35] (2), ANAU Scientific library [631.171(075.8) Մ-35] (2), ANAU Scientific library [631.171(075.8) Մ-35] (2),

7. BOOK Ընդհանուր հյուսվածաբանություն : by Մխիթարյան, Ռազմիկ Սարգսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ հրատ., 2007 . 304 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [576.7(075.8) Մ-79] (5), ANAU Scientific library [576.7(075.8) Մ-79] (5), ANAU Scientific library [576.7(075.8) Մ-79] (251), ANAU Scientific library [576.7(075.8) Մ-79] (2),

8. BOOK Տեսական մեխանիկա : by Թարվերդյան, Արշալույս Պողոսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2006 . 425 էջ : 25 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [531.2(075.8) Թ-33] (233), ANAU Scientific library [531.2(075.8) Թ-33] (7), ANAU Scientific library [531.2(075.8) Թ-33 ] (8), ANAU Scientific library [531.2(075.8) Թ-33] (5), ANAU Scientific library [531.2(075.8) Թ-33] (2),

9. BOOK Թռչունների համեմատական անատոմիա : by Մխիթարյան, Ռազմիկ Սարգսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ հրատ., 2006 . 320 էջ : 21 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.5:611(075.8) Մ-79] (5), ANAU Scientific library [636.5:611(075.8) Մ-79] (5), ANAU Scientific library [636.5:611(075.8) Մ-79] (208), ANAU Scientific library [636.5:611(075.8) Մ-79] (1),
  (1 votes)
10. BOOK Փիլիսոփայություն : by Շաքարյան, Հրաչիկ Գրիգորի, Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2005 . 211 էջ ; 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [1(075.8) Շ-38] (2), ANAU Scientific library [1(075.8) Շ-38] (5), ANAU Scientific library [1(075.8) Շ-38] (2), ANAU Scientific library [1(075.8) Շ-38] (1),

11. BOOK Դասախոսության տեքստ «Գյուղատնտեսական կենդանիների հիգիենա - սանիտարիա» առարկայից :   Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2004 . 88 էջ : 21 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-15] (5), ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-15] (30), ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-15] (78),

12. BOOK Փիլիսոփայություն : by Խաչատրյան, Բախշիկ Արշամի Publication: Երևան : Հայկ. գյուղատնտ. ակադ, 2004 . 244 էջ ; 21 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [1(075.8) Խ-28] (189), ANAU Scientific library [1(075.8) Խ-28] (24), ANAU Scientific library [1(075.8) Խ-28 ] (2), ANAU Scientific library [1(075.8) Խ-28] (11), ANAU Scientific library [1(075.8) Խ-28] (1), ANAU Scientific library [1(075.8) Խ-28] (119), ANAU Scientific library [1(075.8) Ա-28] (2), ANAU Scientific library [1(075.8) Խ-28] (27), ANAU Scientific library [1(075.8) Խ-28] (3),
  (1 votes)
13. BOOK Молибден и животный организм / by Գրիգորյան, Մարգարիտ Սերգեյի, Publication: Ереван : Асогик, 2002 . 242 с. : 20 см. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [57(075.8) Г-83] (5), ANAU Scientific library [57(075.8) 83] (2), ANAU Scientific library [57(075.8) Г-83] (173),

14. BOOK Անասնաբուծական մթերքների և հումքի ապրանքագիտություն / by Մարմարյան, Յուրի Գիգոլի, Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 151 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (1), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (4), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (1), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) 37-Mi] (1), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (337), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (8), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37 ] (1),

15. BOOK Կենդանաբանություն : by Գրիգորյան, Վ.Խ. Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 183 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-89] (4), ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-89] (5), ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-89] (275), ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-89] (4),

16. BOOK Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства : by Курочкин, Анатолий Алексеевич Publication: Москва : Колос, 2001 . 440 с. : , Прилож.: с. 419-434 21 см. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.02(075.8) К-93] (1), ANAU Scientific library [637.02(075.8) К-93] (1), ANAU Scientific library [637.02(075.8) К-93] (1),

17. BOOK Ռադիոկենսաբանություն : by Տերտերյան, Եվա Եփրեմի Publication: Երևան : տպ. ՀԳԱ, 2000 . 144 էջ, [1] թ. ներդ. : , Տիտղոսաթերթի վրա հեղինակը նշված չէ 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) T-55] (9), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Տ-55] (1), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Տ-55] (2), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) T-55] (3), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) T-55] (2), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Տ-55] (110), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Տ-55] (1),

18. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների գենետիկա և կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ / by Զորանյան, Վոլոդյա Արեստակի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 1998 . 348 էջ : 21 սմ. Date: 1998 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (4), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (5), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (331), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (9), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83 ] (1),

19. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների ֆիզիոլոգիայի լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ / by Վարդանյանց, Ա.Ս. Publication: Երևան : Լույս, 1992 . Մ. Date: 1992 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612(075.8) Վ-30] (1), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Վ-30] (1),

20. BOOK Բուսաբանություն : by Ժուկովսկի, Պ.Մ. Publication: Երևան : Լույս , 1991 . Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (1), ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (137), ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (3), ANAU Scientific library [58 Ժ-91] (157), ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (12),

Powered by Koha