Refine your search

Your search returned 184 results.

|
81. BOOK Ветеринарная экология :   Publication: Москва : Колос, 2002 . 239 с. : , Прилож. : с.226-233 21 см. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:574(075.8) В-39] (2),

82. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարակաբանություն և ինֆեկցիոն հիվանդություններ : by Գրիգորյան, Սուրեն Լևոնի, Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 641 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (155), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (3),

83. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարակաբանություն և ինֆեկցիոն հիվանդություններ : by Գրիգորյան, Սուրեն Լևոնի, Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 641 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (216),

84. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարակաբանություն և ինֆեկցիոն հիվանդություններ : by Գրիգորյան, Սուրեն Լևոնի, Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 641 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (5), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (258),

85. BOOK Անասնաբուծության հիմունքներ :   Publication: Երևան : Ասողիկ, 2001 . 436 էջ : 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34] (8), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34] (312), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34] (11), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34 ] (1), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34 ] (1), ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-34 ] (1),

86. BOOK Судебная ветеринарная медицина : by Жаров, Александр Васильевич Publication: Москва : Колос, 2001 . 263 с. ; , Прилож. : с. 237-256 21 см. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:340.6(075.8) Ж-34] (1), ANAU Scientific library [619:340.6(075.8) Ж-34] (1),

87. BOOK Практикум по патологической физиологии сельскохозяйственных животных : by Лютинский, Станислав Иванович Publication: Москва : Колос, 2001 . 224 с. : 20 см. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.092(075.8) Л-96] (3),

88. BOOK Свиноводство : by Кабанов, Виктор Данилович Publication: Москва : Колос, 2001 . 432 с. : 21 см. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.4(075.8) К-12] (1), ANAU Scientific library [532 Я-14] (1), ANAU Scientific library [636.4(075.8) К-12] (4),

89. BOOK Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства : by Курочкин, Анатолий Алексеевич Publication: Москва : Колос, 2001 . 440 с. : , Прилож.: с. 419-434 21 см. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.02(075.8) К-93] (1), ANAU Scientific library [637.02(075.8) К-93] (1), ANAU Scientific library [637.02(075.8) К-93] (1),

90. BOOK Ветеринарная и медицинская паразитология : by Ятусевич, А.И. Publication: Москва : Медицинская литература, 2001 . 303 с. : 21 см. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.99 (03) Я-87] (2), ANAU Scientific library [619:616.99(03) Я-87] (1),

91. BOOK Ռադիոկենսաբանություն : by Տերտերյան, Եվա Եփրեմի Publication: Երևան : տպ. ՀԳԱ, 2000 . 144 էջ, [1] թ. ներդ. : , Տիտղոսաթերթի վրա հեղինակը նշված չէ 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) T-55] (9), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Տ-55] (1), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Տ-55] (2), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) T-55] (3), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) T-55] (2), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Տ-55] (110), ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Տ-55] (1),

92. BOOK Общая ветеринарная хирургия :   Publication: Москва : Колос, 2000 . 488, [4] с. : , Авт. указ. на обороте тит. л. 21 см. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:617(075.8) О-28] (3),

93. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարակիչ հիվանդություններ :   Publication: Երևան : Ասողիկ, 2000 . Մաս : 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616(075.8) Գ-68] (78),

94. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարակիչ հիվանդություններ :   Publication: Երևան : Ասողիկ, 2000 . Մաս : 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616(075.8) Գ-68] (5), ANAU Scientific library [619:616(075.8) Գ-68] (522),

95. BOOK Организация и экономика ветеринарного дела : by Никитин, Иван Николаевич Publication: Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 . 384 с : , Прилож. : с. 349-376 22 см. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614.2(075.8) Н-62] (2),

96. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների գենետիկա և կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ / by Զորանյան, Վոլոդյա Արեստակի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 1998 . 348 էջ : 21 սմ. Date: 1998 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (4), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (5), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (331), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83] (9), ANAU Scientific library [636(075.8) Զ-83 ] (1),

97. BOOK «Կաթի քիմիա և ֆիզիկա» : by Աղաբաբյան, Աշոտ Արմենի Publication: Երևան : տպ. ՀԳԱ, 1998 . 108 էջ : 20 սմ. Date: 1998 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.12(075.8) Ա-43] (4), ANAU Scientific library [637.12(075.8) Ա-43] (39), ANAU Scientific library [637.12(075.8) Ա-43] (2),

98. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների ֆիզիոլոգիայի լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ / by Վարդանյանց, Ա.Ս. Publication: Երևան : Լույս, 1992 . Մ. Date: 1992 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612(075.8) Վ-30] (1), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Վ-30] (1),

99. BOOK Բուսաբանություն : by Ժուկովսկի, Պ.Մ. Publication: Երևան : Լույս , 1991 . Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (1), ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (137), ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (3), ANAU Scientific library [58 Ժ-91] (157), ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (12),

100. BOOK Ընտանի կենդանիների անատոմիական ալբոմ-բառարան : by Հարությունյան, Պյոտր Իվանի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1991 . 400 էջ. Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:611 Հ-422] (158), ANAU Scientific library [636:611 Հ-422] (3),

Powered by Koha