Refine your search

Your search returned 184 results.

61. BOOK
62. BOOK
Физиология кормления животных : Теории питания, прием корма, особенности пищеварения : Учебное пособие для студ. вузов / by Максимюк, Николай Нестерович Publication: Санкт-Петербург ; | Москва ; | Краснодар : Лань, 2004 . 256 с. : , Прилож.: с. 231-252 21 см. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.084(075.8) М-17] (3),

63. BOOK
Биохимия и молекулярная биология : Учебное пособие;. by Белясова, Н. А. Publication: Минск : Книжний дом, 2004 . 415с. : 20см. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [577.1(075.8) Б-44] (1),

64. BOOK
65. BOOK
Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ / by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : Ա. հ., 2003 . 408 էջ : 21 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616:99(075.8) Ն-26] (5), ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Ն-26] (4), ANAU Scientific library [619:616:99(075.8) Ն-26] (446), ANAU Scientific library [619:616:99(075.8) Ն-26] (1), ANAU Scientific library [619:616:99(075.8) Ն-26 ] (2),

66. BOOK
Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре : Учебное пособие для вузов / by Рабинович, Моисей Исаакович Publication: Москва : КолосС, 2003 . 240 с. : , Прилож.: с. 233-238 21 см. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:615 (075.8) Р-12] (1), ANAU Scientific library [619:615(075.8) Р-12] (1),

67. BOOK
68. BOOK
69. BOOK
70. BOOK
71. BOOK
Птицеводство : Учебник для студ. вузов / by Кочиш, Иван Иванович Publication: Москва : КолосС, 2003 . 407, [14] с. : , Прилож.: с. 384-396 21 см. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.5(075.8) К-75] (1), ANAU Scientific library [636.5(075.8) К-75] (2),

72. BOOK
Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ համաճարակաբանություն առարկայից / by Գրիգորյան, Սուրեն Լևոնի, Publication: Երևան : Սարվարդ, 2003 . 123 էջ : 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (5), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (329), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (2),

73. BOOK
Молибден и животный организм / by Գրիգորյան, Մարգարիտ Սերգեյի, Publication: Ереван : Асогик, 2002 . 242 с. : 20 см. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [57(075.8) Г-83] (5), ANAU Scientific library [57(075.8) 83] (2), ANAU Scientific library [57(075.8) Г-83] (173),

74. BOOK
Անասնաբուծական մթերքների և հումքի ապրանքագիտություն / by Մարմարյան, Յուրի Գիգոլի, Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 151 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (1), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (4), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (1), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) 37-Mi] (1), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (337), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37] (8), ANAU Scientific library [620.2:636(075.8) Մ-37 ] (1),

75. BOOK
76. BOOK
Կենդանաբանություն : Ուսումնական ձեռնարկ / by Գրիգորյան, Վ.Խ. Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 183 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-89] (4), ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-89] (5), ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-89] (275), ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-89] (4),

77. BOOK
Ընդհանուր և մասնավոր մանրէակենսաբանություն : Դասագիրք / by Դանիելյան, Լյուդմիլա Թադևոսի, Publication: Երևան : Ասողիկ, 2002 . 161 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:579(075.8) Դ-17] (5), ANAU Scientific library [619:579(075.8) P-17] (1), ANAU Scientific library [619:579(075.8) Դ-17] (464), ANAU Scientific library [619:579(075.8) Դ-17] (2),

78. BOOK
Ветеринарная токсикология : Учебник для студентов вузов / by Жуленко, Василий Николаевич Publication: Москва : КолосС, 2002 . 384, [4] с. : , Прилож.: с. 356-366 21 см. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:615.9(075.8) Ж-87] (3),

79. BOOK
80. BOOK

Powered by Koha