Your search returned 186 results. Subscribe to this search

|
161. BOOK Անալիտիկ երկրաչափություն : by Պրիվալով, Իվան Իվանովիչ. Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1970 . 353 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. 22 սմ. Date: 1970 Availability: Items available: ANAU Scientific library [516(021) Պ-93] (127), ANAU Scientific library [516(021.8)Պ-93] (1), ANAU Scientific library [516(021.8)Պ-93 ] (1), ANAU Scientific library [516(021) Պ-93] (2), ANAU Scientific library [516(021) Պ-93] (4), ANAU Scientific library [516 Պ-93] (3),

162. BOOK Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց : by Գևորգյան, Ռ.Գ. Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1970 . 767 էջ ; , Թարգմ. է ռուս. 2-րդ վերամշակվ. հրատ. 22 սմ. Date: 1970 Availability: Items available: ANAU Scientific library [53(021) Գ-47] (52), ANAU Scientific library [53(075.8) Գ-47] (1), ANAU Scientific library [53(021) Գ-47] (3), ANAU Scientific library [53(021) Գ-47] (14), ANAU Scientific library [53(075.8) Գ-47] (15), ANAU Scientific library [53(021) Գ-47] (3),

163. BOOK Ոչխարաբուծություն : by Մելքոնյան, Մհեր Սիմոնի Publication: Երևան : Հայաստան , 1969 . 183 էջ. Date: 1969 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.3 Մ-53] (1), ANAU Scientific library [636.3 Մ-53] (1),

164. BOOK Համառոտ մեղվաբուծություն / by Կոթողյան, Անդրանիկ Մարտիրոսի Publication: Երևան : Հայաստան , 1968 . 171 էջ. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [638.1(021) Կ-63] (12), ANAU Scientific library [638.1 Կ-63] (55), ANAU Scientific library [638.1 Կ-63] (2), ANAU Scientific library [638.1(021) Կ-63] (1), ANAU Scientific library [638.1 Կ-63] (4),

165. BOOK Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա : by Գալպերին, Ս.Ի Publication: Երևան : Միտք , 1968 . 2 մաս. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612(075.8) Գ-16] (9), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Գ-16] (4), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Գ-16] (54), ANAU Scientific library [636:612(075.8) Գ-16] (8),
Tags:
  • 1 (1)
  • 2 (1)

166. BOOK Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի խնդիրների ժողովածու : by Վոլկենշտեյն, Վ.Ս Publication: Երևան : Լույս , 1968 . 507 էջ. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [53(021) Վ-79] (56), ANAU Scientific library [53(021) Վ-79] (3), ANAU Scientific library [53(021) Վ-79] (5), ANAU Scientific library [53(021) Վ-79] (2),

167. BOOK Անասնաբուժական գինեկոլոգիայի հիմունքները : by Մանասյան, Ալեքսանդր Հովհաննեսի. Publication: Երևան : Հայաստան , 1966 . 164 էջ. Date: 1966 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:618 Մ-24] (136), ANAU Scientific library [619:618 Մ-24] (4),

168. BOOK Ветеринарная рецептура : by Мозгов, И.Е. Publication: Москва : Колос, 1966 . 256 с. : 21 см. Date: 1966 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:615.1 М-747] (2), ANAU Scientific library [619:615 М-747] (17), ANAU Scientific library [619:615.1 М-747] (2), ANAU Scientific library [615.1 М-747] (3),

169. BOOK Ոչխարաբուծություն : by Քարամյան, Միքայել Գևորգի Publication: Երևան : Հայաստան , 1966 . 273 էջ ; 21 սմ. Date: 1966 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.3 Ք-30] (2), ANAU Scientific library [636.3 Ք-30] (38), ANAU Scientific library [636.3 Ք-30] (2), ANAU Scientific library [636.3 Ք-30] (3),

170. BOOK Բիոքիմիա :   Publication: Երևան : Հայպետհրատ , 1964 . 625 էջ. Date: 1964 Availability: Items available: ANAU Scientific library [577.1(021) Ք-17] (11), ANAU Scientific library [577.1 Ք-17] (1), ANAU Scientific library [577.1(021) Ք-17] (2), ANAU Scientific library [577 Ք-17] (55), ANAU Scientific library [577.1 Ք-17] (3), ANAU Scientific library [577.1(021) Ք-17] (8), ANAU Scientific library [631.145 Բ-716] (1), ANAU Scientific library [577.1 Ք-17] (4),

171. BOOK Միկրոբիոլոգիայի դասընթաց : by Շաքարյան, Գուրգեն Անդրեասի, Publication: Երևան : Լույս , 1964 . 350 էջ. Date: 1964 Availability: Items available: ANAU Scientific library [576.8(075.8) Շ-38] (5), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Շ-30] (5), ANAU Scientific library [576.8(075.8) Շ-38] (2), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Հ-30] (4), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Շ-30] (100), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Հ-30 ] (1), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Շ-30] (3), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Շ-30 ] (1), ANAU Scientific library [619:579(075.8) Հ-38] (11), ANAU Scientific library [619:579(075.8) Շ-38] (18), ANAU Scientific library [619:579(075.8) Շ-38] (11), ANAU Scientific library [619:579(075.8) Շ-38 ] (3), ANAU Scientific library [619;579(075.8) Շ-38] (1), ANAU Scientific library [619:578(075.8) Շ-30] (3),

172. BOOK Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիան / by Դիլանյան, Զավեն Քրիստափորի, Publication: Երևան : Հայպետգյուղհրատ, 1962 . 472 էջ : 22 սմ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.1(075.8) Դ-47] (9), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Դ-47] (9), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Դ-47] (1), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Դ-47] (139), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Դ-47] (10), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Դ-47 ] (5), ANAU Scientific library [637.1(075.8} Դ-47] (1), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Դ-47] (2), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Դ-47] (3),
  (1 votes)
173. BOOK Գծագրական երկրաչափության դասընթաց = by Գորդոն, Վ.Օ Publication: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ , 1962 . 388 էջ : 26 սմ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [515(075.8) Գ-81] (1), ANAU Scientific library [515(075.8) Գ-81] (16), ANAU Scientific library [515(075.8) Գ-81] (1), ANAU Scientific library [515(075.8) Գ-81] (20),

174. BOOK Գյուղատնտեսական միկրոբիոլոգիա : by Փանոսյան, Հարություն Կարապետի, Publication: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ , 1962 . 463 էջ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [576.8(021) Փ-20] (36), ANAU Scientific library [576.8(021) Փ-20] (2), ANAU Scientific library [576.8(021) Փ-20] (2), ANAU Scientific library [576.8 Փ-20] (18), ANAU Scientific library [576.8 Փ-20 ] (1), ANAU Scientific library [576.8(021) Փ-20] (1), ANAU Scientific library [576.8 Փ-20] (5),

175. BOOK Ձեռնարկ անասնաբուժական ռեցեպտուրայի / by Սաքանյան, Սարգիս Շամիրի, Publication: Երևան : Б. и. , 1959 . 186 էջ. Date: 1959 Availability: Items available: ANAU Scientific library [615.14 Ս-29] (9), ANAU Scientific library [651.14 Ս-29] (3), ANAU Scientific library [615.14 Ս-29] (6),

176. BOOK Բուսաբանություն / by Ժուկովսկի, Պ.Մ. Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1952 . 730 էջ. Date: 1952 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91] (7), ANAU Scientific library [58(075.8) Ժ-91 ] (1), ANAU Scientific library [58 Ժ-91] (7), ANAU Scientific library [58 J-91] (1), ANAU Scientific library [58 Ժ-91] (2), ANAU Scientific library [58 Ժ-91] (2), ANAU Scientific library [58 Ժ-91] (1),

177. BOOK Անասնաբուժական ծննդագիտություն և գինեկոլոգիա / by Ստուդենցով, Ա.Պ. Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1950 . 713 էջ : 23 սմ. Date: 1950 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.09 Ս-11] (1), ANAU Scientific library [619:618 Ս-908] (1), ANAU Scientific library [619:618 Ս-908] (12), ANAU Scientific library [619:618 Ս-908] (5),

178. BOOK Ընտանի կենդանիների անատոմիա : by Մխիթարյան, Ռ. Ս Publication: Երևան : ՀՊԱՀ , 2013 . Մաս. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:611(075.8) Մ-79] (5), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Մ-79] (2), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Մ-79] (2), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Մ-79] (167), ANAU Scientific library [636:611(075.8) Մ-79] (163),

179. BOOK Լատիներեն լեզու : by Առաքելյան, Հակոբ Թորոսի Publication: Երևան : Լույս , 1982 . 288 էջ. Date: 1982 Availability: Items available: ANAU Scientific library [47 Ա-706] (1), ANAU Scientific library [47 Ա-706] (5), ANAU Scientific library [47 Ա-706] (44), ANAU Scientific library [47(075.8)] (5), ANAU Scientific library [47(075.8) Ա-70] (63), ANAU Scientific library [47(075.8) Ա-70 ] (1), ANAU Scientific library [47(075.8) Ա-706] (1), ANAU Scientific library [47 Ա-706] (1), ANAU Scientific library [47(075.8) Ա-70] (2),

180. BOOK Թեստային առաջադրանքների ժողովածու"Բջջաբանություն, սաղմնաբանություն և հյուսվածաբանություն" առարկայից / by Մխիթարյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան, ՀԱԱՀ ; 2016 . 108 էջ 29 սմ Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [576.3 (075.8) Մ-79] (2), ANAU Scientific library [576.3 (075.8) Մ-79] (163),

Powered by Koha