Refine your search

Your search returned 274 results.

|
81. Computer Files Իրավունքի հիմունքներ / by Զաքարյան, Արմեն Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 80 էջ ; 29 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

82. Computer Files Կապիտալի միջազգային միգրացիա : by Թադևոսյան, Զոյա Աղվանի, Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 64 էջ 20 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

83. Computer Files Հարկային օրենսդրության հիմունքներ / by Թամազյան, Արմեն Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 148 էջ : , Աղս. ցանկ` էջ 146 | Հանգուց. բառերի ցուցիչ` էջ 144, 145 30 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

84. Computer Files Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ / by Իվանյան, Արկադի Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 128 էջ ; , Հանգուց. բառերի ցուցիչ՝ էջ 123 30 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

85. Computer Files Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում / by Խաչատրյան, Հասմիկ Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 220 էջ ; , Աղս. ցանկ՝ էջ 194 | Հավել.՝ էջ 195-214 | Հանգուց. բառերի ցանկ՝ 215, 216 29 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

86. Computer Files Բանկային մարքեթինգ / by Հայրապետյան, Նաիրա Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 128 էջ : , Հանգուց. բառերի ցուցիչ՝ էջ 115-117 29 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

87. Computer Files Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային հասարակությունում / by Հարությունյան, Էդվարդ Արզումանի, Publication: Երևան : «Բավիղ», 2003 . 81 էջ. Date: 2003 Availability: No items available:

88. Computer Files ՀՀ աշխատանքի շուկան և զբաղվածության պետական կարգավորումը : by Ղանթարչյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 52 էջ 20 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

89. Computer Files Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում / by Ճուղուրյան, Արմեն Գևորգի, Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 200 էջ : , Նկ. ցանկ՝ էջ 194 | Աղս. ցանկ՝ էջ 191-193 | Հանգուց. բառերի ցուցիչ՝ էջ 195 30 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

90. Computer Files Իրական ինվեստիցիաների (կապիտալ ներդրումների) արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների համակարգը : by Պարսեղյան, Եդվարդ Համբարձումի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 64 էջ 20 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

91. Computer Files Գործարար հաղորդակցություն / by Պետրոսյան, Աղասի Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 196 էջ : , Հանգուց. բառերի ցուցիչ՝ էջ 191 | Նկ. ցանկ՝ էջ 188-190 29 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

92. Computer Files Մշակույթի տեսություն : by Սարգսյան, Արամ Հակոբի, Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 176 էջ ; 20 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

93. Computer Files Զբոսաշրջության մարքեթինգ : by Սելվինազյան, Բյուզանդ Սահրատի. Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 123 էջ 20 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

94. Computer Files Տնտեսագիտության հիմունքներ / by Տոնոյան, Թամարա Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 244 էջ : , Նկ. ցանկ՝ էջ 234-236 | Հանգուց. բառերի ցուցիչ՝ էջ 237-239 30 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

95. Computer Files Русско-английский научно-технический словарь переводчика / by Циммерман, Михаил Publication: Москва : Наука, 2003 . 735 с. Date: 2003 Availability: No items available:

96. Computer Files Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները / by Առաքելյան, Էմիլիա Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 164 էջ : , Հանգուց. բառերի ցուցիչ՝ էջ 159 30 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

97. Computer Files Մակրոտնտեսական կարգավորում :   Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2003 . 188 էջ ; 20 սմ. Date: 2003 Availability: No items available:

98. Computer Files Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը : by Ավագյան, Գայանե Վահրեսի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2002 . 30 էջ ; 21 սմ. Date: 2002 Availability: No items available:

99. Computer Files Ապրանքների առքուվաճառքի պայմանագրերը մարքեթինգում : by Սահակյան, Շիրակ Սահակի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2002 . 96 էջ ; 21 սմ. Date: 2002 Availability: No items available:

100. Computer Files Ботаника : by Андреева, Ивелена Ивановна Publication: М. Колос 2002 . 487 с. , На обл. загл. сер.: Учебник 20 см Date: 2002 Availability: No items available:

Powered by Koha