Refine your search

Your search returned 272 results.

161. Computer Files
Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար / by Հակոբյան, Գ.Գ. Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2005 . 132 էջ ; 21 սմ. Date: 2005 Availability: No items available:

162. Computer Files
163. Computer Files
164. Computer Files
165. Computer Files
Տնտեսագիտության տեսություն : Տեստերի ժողովածու / by Խլղաթյան, Իշխան Երեմի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2004 . 180 էջ ; 20 սմ. Date: 2004 Availability: No items available:

166. Computer Files
Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքները : [Մենագրություն] / by Խուդոյան, Սամվել Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2004 . 248 էջ : , Եզրակացություններ, էջ՝ 215-222 20 սմ. Date: 2004 Availability: No items available:

167. Computer Files
Ազգային հարստության վիճակագրություն : Դասախոս. / by Հակոբյան, Հակոբ Մելքոնի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2004 . 84 էջ 20 սմ. Date: 2004 Availability: No items available:

168. Computer Files
169. Computer Files
Փողի շուկան : Բանկ. համակարգը և դրամավարկ. քաղ. / by Օրդուխանյան, Վալերի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2004 . 80 էջ 20 սմ. Date: 2004 Availability: No items available:

170. Computer Files
171. Computer Files
Мировая Экономика : учебное пособие / by Стрыгин, А.В. Publication: Москва : Издательство "Экзамен" , 2004 . 512 с. Date: 2004 Availability: No items available:

172. Computer Files
Агролесомелиорация : Учебное пособие / by Черемисинов, А.Ю. Publication: Воронеж : ФГОУ ВПО ВГАУ , 2004 . 176 с. Date: 2004 Availability: No items available:

173. Computer Files
Сельскохозяйственные мелиорации : Учебно-методическое пособие / by Черемисинов, А.Ю. Publication: Воронеж : ФГОУ ВПО ВГАУ , 2004 . 247 с. Date: 2004 Availability: No items available:

174. Computer Files
Геоботаника : Методическое пособие / by Бобров,А.А. Publication: Рыбинск : Рыбинский Дом Печати , 2004 . 45 с. Date: 2004 Availability: No items available:

175. Computer Files
176. Computer Files
Մենեջմենթ / by Մխիթարյան, Խորեն Ալբերտի Publication: Երևան : Յունիթ , 2004 . 259 էջ Date: 2004 Availability: No items available:

177. Computer Files
Агрохимия : Учебник / by Минеев, В.Г. Publication: Москва : КолосС, 2004 . 720 с. Date: 2004 Availability: No items available:

178. Computer Files
179. Computer Files
Ժամանակակից հայոց լեզու : Ձևաբանություն : Ուսումնական ձեռնարկ / by Ասատրյան, Մանվել Եգորի, Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2004 . 431 էջ ; 20 սմ. Date: 2004 Availability: No items available:

180. Computer Files
Զբոսաշրջության ինդուստրիա և աշխարհագրություն / by Հարությունյան, Շուշան Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2004 . 160 էջ : 20 սմ. Date: 2004 Availability: No items available:

Powered by Koha