Refine your search

Your search returned 611 results.

|
121. BOOK Инвестиционная деятельность : by Николаев, Михаил Алексеевич Publication: Москва : Финансы и статистика | ИНФРА-М, 2009 . 336 с. : 21 см. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.322(075.8) Н-63] (1), ANAU Scientific library [330.322(075.8) Н-63] (1),

122. BOOK Անտառային քարտեզագրում և օդատիեզերական տեղեկատվական համակարգեր : by Սայադյան, Հ.Յա. Publication: Երևան : Զանգակ 97, 2009 . 216 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [630(075.8) Ս-18] (8), ANAU Scientific library [630(075.8) Ս-18] (1), ANAU Scientific library [630(075.8) Ս-18 ] (1), ANAU Scientific library [630(075.8) Ս-18] (2),

123. BOOK Հիդրոմելիորատիվ համակարգերի շահագործում : by Ղազինյան, Ռ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 92 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-17] (161), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-17] (3),

124. BOOK Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ (Անօրգանական քիմիա) : by Պապոյան, Տ.Զ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 64 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [54(075.8) Պ-23] (163), ANAU Scientific library [54(075.8) Պ-23] (3),

125. BOOK Մելիորատիվ մեքենաներ : by Մելքոնյան, Ա.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 108 էջ : Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-53] (219), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-53] (1), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-53] (3),

126. BOOK Հարկային իրավունք : by Օսիկյան, Արթուր Հակոբի Publication: Երևան : Իրավունք, 2009 . 156 էջ : 21 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347.73(075.8) O-65] (2), ANAU Scientific library [347.73(075.8) O-65] (1), ANAU Scientific library [347.73(075.8) O-65] (1),

127. BOOK Քաղաքացիական պաշտպանություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում : by Մեժլումյան, Ռոբերտ Ալեքսանդրի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 164 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [355.58(075.8) Մ-45] (226), ANAU Scientific library [355.58(075.8) Մ-45] (3), ANAU Scientific library [355.58(075.8) Մ-45 ] (1), ANAU Scientific library [355.58(075.8) Մ-45] (5), ANAU Scientific library [355.58(075.8) Մ-45] (3),

128. BOOK Մեքենամասեր և բարձրացնող սարքեր : by Կարապետյան, Արշավիր Սոսի Publication: Երևան : ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվ. ռազմական ին-տի հրատ., 2009 . 472 էջ : 21 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.8(075.8) Կ-29] (78), ANAU Scientific library [621.8(075.8) Կ-29] (1), ANAU Scientific library [621.8(075.8) Կ-29] (2),

129. BOOK Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների և տեստերի ժողովածու / by Օգանեզովա, Ն.Ս Publication: Երևան : Ա. հ., 2009 . 240 էջ : , Հեղինակային հրատարակություն 25 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [657.1(075.8) Օ-20] (1),

130. BOOK Предпринимательство : by Лапуста, Михаил Григорьевич Publication: Москва : ИНФРА-М, 2008 . 608 с : 21 см. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.22(075.8) Л-24] (1),

131. BOOK Կլինիկական կենսաքիմիայի հիմունքներ : by Քամալյան, Ռոմիկ Գուրգենի Publication: Երևան ։ : ՀՊԱՀ հրատ., 2008 . 294 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [616:577(075.8) Ք-17] (4), ANAU Scientific library [616:577(075.8) Ք-17] (223),

132. BOOK Электронная коммерция и маркетинг в Интернете : by Алексунин, Владимир Алексеевич Publication: Москва : Дашков и К°, 2008 . 214 с. : 20 см. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.138(075.8) А-46] (1), ANAU Scientific library [339.138(075.8) А-46] (1),

133. BOOK Անտառային մեքենաներ և մեխանիզմներ : by Գրիգորյան, Շավարշ Մացակի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 352 էջ : 22 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [630x36(075.8) Գ-88] (137), ANAU Scientific library [630x36(075.8) Գ-88] (2), ANAU Scientific library [630x36(075.8) Գ-88 ] (1), ANAU Scientific library [630x36(075.8) Գ-88] (6),

134. BOOK Մասնավոր հյուսվածաբանություն : by Մխիթարյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 543 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [591.8(075.8) Մ-79] (159),

135. BOOK Էկոլոգիայի հիմունքներ : by Մելքումյան, Լյուդվիգ Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2008 . 288 էջ : , Տերմինաբանական բառարան, էջ՝ 271-277 21 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Մ-53] (19), ANAU Scientific library [574(075.8) Մ-53] (2),

136. BOOK Ձեռնարկ «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն» առարկայի լաբորատոր-գործնական պարապմունքների / by Հայրապետյան, Էդուարդ Մելիքի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 98 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Հ-30] (214), ANAU Scientific library [631.95(075.8) Հ-30 ] (1),

137. BOOK Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում : by Աղասարյան, Արտյուշա Ջավադի Publication: Երևան : "Մեկնարկ" ՍՊԸ, 2008 . 374 էջ : , Հավելված էջ՝ 345-363 21 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Ա-46] (24), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Ա-46 ] (3), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Ա-46] (2),

138. BOOK «Տնտեսագիտության տեսություն» դասընթացի սեմինար պարապմունքների մեթոդական ձեռնարկ /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 340 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.1(075.8) Տ-77] (203), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Տ-77] (3), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Տ-77 ] (1), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Տ-77] (2), ANAU Scientific library [330.1(075.8) Տ-77] (2),

139. BOOK Зоогигиена :   Publication: Санкт-Петербург : Лань, 2008 . 462 с. : 24 см. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614.9(075.8) З-85] (2),

140. BOOK Կենսաչափություն : by Մելքոնյան, Լ.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 184 էջ : , Հավելված էջ՝ 153-175 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [573(075.8) Մ-53] (177), ANAU Scientific library [573(075.8) Մ-53] (3), ANAU Scientific library [573(075.8) Մ-53] (1),

Powered by Koha