Your search returned 624 results. Subscribe to this search

|
601. BOOK Բարձրագույն մաթեմատիկա : by Դանիելյան, Լ.Ե. Publication: Երևան ; ՀՊԱՀ . 2016 . 188 էջ 20 սմ Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [517(075) Դ-17] (39), ANAU Scientific library [517(075.8) Դ-17] (130), ANAU Scientific library [517(075) Դ-17] (3), ANAU Scientific library [517(075) Դ-17] (3),

602. BOOK Անալիտիկ քիմիա : by Աղիկյան, Լ.Ե. Publication: Երևան, ՀԱԱՀ; 2016 . Մաս Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [543(075.8) Ա-48] (168), ANAU Scientific library [543(075.8) Ա-48] (2),
  (1 votes)
603. BOOK Թեստային առաջադրանքների ժողովածու"Բջջաբանություն, սաղմնաբանություն և հյուսվածաբանություն" առարկայից / by Մխիթարյան, Ռ.Ս. Publication: Երևան, ՀԱԱՀ ; 2016 . 108 էջ 29 սմ Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [576.3 (075.8) Մ-79] (2), ANAU Scientific library [576.3 (075.8) Մ-79] (163),

604. BOOK Կենդանիների գենետիկա : by Մելքոնյան, Լ.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . Մ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636.082(075.8) Մ-53] (4), ANAU Scientific library [636.082(075.8) Մ-53] (358),

605. BOOK Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա : by Տեր-Մովսեսյան, Հ.Ժ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . Մաս Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663(075.8) Տ-46] (82), ANAU Scientific library [663(075.8) Տ-46] (4), ANAU Scientific library [663(075.8) Տ-46] (4),
  (1 votes)
606. BOOK Գինու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների հետազոտման մեթոդական ցուցումներ / by Մուրադյան,Զ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 80 էջ: 20 սմ Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Մ-99] (35), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Մ-99] (2), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Մ-99] (2),

607. BOOK Գինու տեխնոլոգիա : by Սիմոնյան, Ն. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 80 էջ ; 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (38), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (3), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (1),

608. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների հատուկ վտանգավոր վարակներ :   Publication: Երևան : Հեղ. հրատ., 2017 . 96 էջ, 12 էջ գուն. ներդիր : 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-68] (2), ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-68] (168),

609. BOOK ՀՀ ագրովերամշակող արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսա-տնտեսական գործունեության և ռիսկերի գնահատման հիմնահարցերն ու լուծման ուղիները / by Բայադյան, Ա.Հ. Publication: Երևան: Լիմուշ; 2017 . 236 էջ: 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Բ-26] (6), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Բ-26] (1),

610. BOOK MX EXCEL աղյուսակային խմբագիր : by Կոսեմյան, Ս. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ, 2017 . 213 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (99), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75 ] (75), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75 ] (2), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (1), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75 ] (3),

611. BOOK Երկրագործություն հողագիտության հիմունքներով : by Հակոբյան, Ա.Խ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ; 2017 . 204 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631/635(075.8) Հ-17] (172), ANAU Scientific library [631/635(075.8) Հ-17] (2),

612. BOOK Գինեգործական ձեռնարկությունների սարքավորումներ : by Սամվելյան, Լ.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ ; 2017 . 208 էջ : 21 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.255(075.8) Ս-17] (73), ANAU Scientific library [663.255(075.8) Ս-17] (2), ANAU Scientific library [663.255(075.8) Ս-17] (2),

613. BOOK Տրանսպորտի էկոնոմիկա : by Ճեպեճյան, Շ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ; 2017 . 192 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.47(075.8) Ճ-54] (96), ANAU Scientific library [338.47(075.8) Ճ-54] (2), ANAU Scientific library [338.47(075.8) Ճ-54] (2),

614. BOOK Ձկների ձևակազմաբանություն (Մորֆոլոգիա) :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ; 2017 . 416 էջ: 21 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [597.2/.5(075.8) Ձ-65] (2), ANAU Scientific library [597.2/.5(075.8) Ձ-65] (116), ANAU Scientific library [597.2/.5(075.8) Ձ-65] (2),

615. BOOK Կենդանական ծագման սննդամթերքի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններ :   Publication: Երևան: Հեղ.հրատ.; 2017 . 234 էջ; 24 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [616.99(075.8) Կ-41] (3), ANAU Scientific library [616.99(075.8) Կ-41] (82),

616. BOOK Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աշխարհագրություն : by Գրիգորյան, Վահագն Publication: Երևան: Մեկնարկ; 2016 . 335 էջ: 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338:91(075.8) Գ-88] (4), ANAU Scientific library [338:91(075.8) Գ-88] (1),

617. BOOK Շրջակա միջավայրի պահպանություն և ագրոէկոլոգիա : by Թամոյան, Ս.Ջ. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 150 էջ; 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.7(075.8) Թ-20] (176), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Թ-20] (3), ANAU Scientific library [502.7(075.8) Թ-20] (1),

618. BOOK Ագրարային խորհրդատվական գործի կազմակերպում : by Փանոսյան, Ի.Կ. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 306 էջ: 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Փ-20] (169), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Փ-20] (3), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Փ-20] (3),

619. BOOK Հաշվողական գործընթացների ալգորիթմացում և ծրագրավորում : by Կոսեմյան, Ս. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 91 էջ: 20 սմ Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (35), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (140), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (3), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (1), ANAU Scientific library [004.4(075.8) Կ-75] (1),

620. BOOK ֆիզիկա : by Պապոյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ; 2018 . 72 էջ : 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [53(075.8) Պ-23] (157), ANAU Scientific library [53(075.8) Պ-23 ] (20), ANAU Scientific library [53(075.8) Պ-23] (3),

Powered by Koha