serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ

Your search returned 13 results.

1.
Լեզվաբանության հիմունքներ: Դասագիրք / by Աղայան, Էդուարդ Բագրատի, Publication: Երևան : Երևանի համալս.հրատարակչ., 1987 . 736 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. 22 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(075.8) Ա-44] (1),

2.
3.
Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսությունը / by Ղարագյուլյան, Թերեզա Արշավիրի Publication: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974 . 291 էջ ; 22 սմ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4Հ Ղ-46] (2),

4.
Գոյականի թվի կարգը հայերենում / by Պետրոսյան, Հրանտ Զինավորի, Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1972 . 450 էջ ; 22 սմ. Date: 1972 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(Հ) Պ-50] (3),

5.
Հայոց գրերը : [Հայ մատենագրության պատմություն] / by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1968 . 399 էջ ; 22 սմ. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(Հ) Ա-50] (2),

6.
Լեզվաբանության ներածություն : [Դասագիրք] / by Աղայան, Էդուարդ Բագրատի, Publication: Երևան : Միտք, 1967 . 636 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. 22 սմ. Date: 1967 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(075.8) Ա-44] (2), ANAU Scientific library [4(075.8) Ա-44] (2),

7.
Երկեր : [Ը հտ.] / by Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի, Publication: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1966 . հտ. : , Է հտ-ը ընդգրկում է՝ Armenis'che volksglaube .- Leipzig: Druck Von W. Drugulin, 1899 գիրքը | Ծանոթագր., էջ՝ 557-561 (Հ. Ա); էջ՝ 503-506 (Հ. Ե); էջ՝ 825-827 (Հ. Զ); էջ՝ 583-592 (Հ. Է); էջ՝ 649-657 (Հ. Ը) 27 սմ. Date: 1966 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(Հ) Ա-13] (17), ANAU Scientific library [8(Հ) Ա-13] (4),

8.
Տերմինաբանական ուղեցույց / by Բարսեղյան, Հովհաննես Խաչատուրի, Publication: Երևան : Լույս , 1964 . 136 էջ ; 20 սմ. Date: 1964 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(Հ) Բ-37] (3),

9.
10.
Ժամանակակից հայոց լեզվիդասընթաց / by Սևակ, Գուրգեն Գրիգորի, Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1955 . 357 էջ. ; 22 սմ. Date: 1955 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(h) Ս-41] (1),

11.
Լեզվաբանության ներածություն : [Դասագիրք] / by Աղայան, Էդուարդ Բագրատի, Publication: Երևան : Հայպետուսհրատ, 1952 . 634 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. 23 սմ. Date: 1952 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ Ա-44] (2),

12.
Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի : Համեմատությամբ 562 լեզուների : [6 հտ.] / by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի, Publication: Երևան : ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1952 . 6 հտ. ; 25 սմ. Date: 1952 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(Հ) Ա-50] (11), ANAU Scientific library [4(Հ) Ա-50] (1), ANAU Scientific library [4Հ Ա-50] (1), ANAU Scientific library [4Հ Ա-50] (12),

13.
Լեզվաբանության ներածություն ըստ լեզվի նոր ուսմունքի : Ըստ լեզվի նոր ուսմունքի / by Աղայան, Էդուարդ Բագրատի, Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1949 . 384 էջ ; 23 սմ. Date: 1949 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4 Ա-44] (2),

Powered by Koha