serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ

Антибиотики и химиотерапия :

Published by : Медиа Сфера, (Москва :) Physical details: Т. : ил. ISSN:0235-2990 Year: 1956
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Vol info Status Notes Date due Barcode
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 1 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350799
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 10 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350808
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 11 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350809
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 12 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350810
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 2 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350800
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 3 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350801
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 4 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350802
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 5 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350803
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 7 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350805
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 8 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350806
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 9 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350807
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, № 6 Т. 33 Available Ընթերցասրահ AU0350804
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 1 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350811
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 10 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350818
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 11 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350819
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 12 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350820
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 2 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350812
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 3 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350813
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 5 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350814
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 6 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350815
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 7 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350816
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 8 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350821
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, № 9 Т. 34 Available Ընթերցասրահ AU0350817
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 1 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350822
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 10 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350831
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 11 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350832
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 12 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350833
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 2 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350823
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 3 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350824
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 4 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350825
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 5 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350826
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 6 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350827
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 7 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350828
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 8 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350829
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1990, № 9 Т. 35 Available Ընթերցասրահ AU0350830
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 1 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350844
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 10 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350836
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 11 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350835
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 12 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350834
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 2 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350843
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 3 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350842
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 4 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350841
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 5 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350840
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 6 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350839
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 8 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350838
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1991, № 9 Т. 36 Available Ընթերցասրահ AU0350837
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1992, № 1 Т. 37 Available Ընթերցասրահ AU0262699
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1992, № 2 Т. 37 Available Ընթերցասրահ AU0262700
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1992, № 3 Т. 37 Available Ընթերցասրահ AU0262701
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1992, № 4 Т. 37 Available Ընթերցասրահ AU0262702
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1992, № 5 Т. 37 Available Ընթերցասրահ AU0262703
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1992, № 6 Т. 37 Available Ընթերցասրահ AU0262704
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1993, № 1 Т. 38 Available Ընթերցասրահ AU0350845
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1993, № 10-11 Т. 38 Available Ընթերցասրահ AU0350850
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1993, № 12 Т. 38 Available Ընթերցասրահ AU0350798
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1993, № 2-3 Т. 38 Available Ընթերցասրահ AU0350846
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1993, № 4-5 Т. 38 Available Ընթերցասրահ AU0350847
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1993, № 6 Т. 38 Available Ընթերցասրահ AU0350848
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1993, № 7 Т. 38 Available Ընթերցասրահ AU0350849

Резюме на англ.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha