serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ

Reviews of infectious diseases : An official publications of the infectious diseases society of America. Published by the university of Chicagp Press

Published by : niversity of Chicagp Press, (Chicago :) Physical details: n ISSN:5231-8316(1987)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Vol info Status Notes Date due Barcode
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1979, March-April v.1 n. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408379
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1979, Nov.-Dec. v.1 n. 6 Available Ընթերցասրահ AU0408380
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1981, March-April v.3 n. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408381
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1981, March-April v.3 suppl. Available Ընթերցասրահ AU0408382
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1982, Nov.-Dec. v.4 n. 6 Available Ընթերցասրահ AU0408383
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, Jan.-Febr. v.5 n. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408384
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, July-Aug. v. 5 n. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408389
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, July-Aug. v. 5 suppl. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408390
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, March-Apr. v.5 n. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408385
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, March-Apr. v.5 suppl. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408386
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, May-June v. 5 n. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408387
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, May-June v. 5 suppl. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408388
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, Nov.-Dec. v. 5 n. 6 Available Ընթերցասրահ AU0408393
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, Nov.-Dec. v. 5 suppl. 5 Available Ընթերցասրահ AU0408394
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, Sept.-Oct.. v. 5 n. 5 Available Ընթերցասրահ AU0408391
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1983, Sept.-Oct.. v. 5 suppl. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408392
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, July-Aug. vol. 6 n. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408400
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, March-April vol. 6 n. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408396
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, March-April vol. 6 suppl. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408397
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, May-June vol. 6 n. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408398
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, May-June vol. 6 suppl. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408399
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, Nov.-Dec. vol. 6 n. 6 Available Ընթերցասրահ AU0408403
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, Nov.-Dec. vol. 6 suppl. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408404
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, Sept.-Oct. vol. 6 n. 5 Available Ընթերցասրահ AU0408402
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984, Sept.-Oct. vol. 6 suppl. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408401
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1984,Jan.-Febr. vol. 6 n. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408395
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, March-Apr. vol. 7 n. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408406
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, March-Apr. vol. 7 suppl. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408407
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, May-June vol. 7 n. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408408
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, May-June vol. 7 suppl. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408409
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, Jan.-Febr. vol. 7 n. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408405
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, July-August vol. 7 n. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408410
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, July-August vol. 7 suppl. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408411
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, Nov.-Dec. vol. 7 n.6 Available Ընթերցասրահ AU0408413
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, Nov.-Dec. vol. 7 suppl. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408414
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1985, Sept.-Oct. vol. 7 n.5 Available Ընթերցասրահ AU0408412
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, Jan.-Febr. vol. 8 n. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408415
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, Jan.-Febr. vol. 8 suppl. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408416
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, July-Aug. vol. 8 n. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408420
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, July-Aug. vol. 8 suppl. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408421
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, July-Aug. vol. 8 suppl. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408422
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, March-Apr. vol. 8 n. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408417
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, May-June vol. 8 n. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408418
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, May-June vol. 8 suppl. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408419
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, Nov.-Dec. vol. 8 n. 6 Available Ընթերցասրահ AU0408424
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, Nov.-Dec. vol. 8 suppl. 5 Available Ընթերցասրահ AU0408425
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1986, Sept.-Oct. vol. 8 n. 5 Available Ընթերցասրահ AU0408423
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, Jan.-Febr. v .9 n.1 Available Ընթերցասրահ AU0408466
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, Jan.-Febr. v .9 suppl.1 Available Ընթերցասրահ AU0408467
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, July-Aug. v .9 suppl.4 Available Ընթերցասրահ AU0408473
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, July-Aug. v .9 n.4 Available Ընթերցասրահ AU0408472
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, March-Apr. v .9 n.2 Available Ընթերցասրահ AU0408468
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, March-Apr. v .9 suppl..2 Available Ընթերցասրահ AU0408469
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, May-June v .9 n.3 Available Ընթերցասրահ AU0408470
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, May-June v .9 suppl.3 Available Ընթերցասրահ AU0408471
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, Nov.-Dec. v .9 n..6 Available Ընթերցասրահ AU0408476
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, Sept.-Oct. v .9 n.5 Available Ընթերցասրահ AU0408474
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1987, Sept.-Oct. v .9 suppl.5 Available Ընթերցասրահ AU0408475
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, Jan.-Febr. v .10 n. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408477
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, Jan.-Febr. v .10 suppl. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408478
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, July-Aug. v .10 suppl. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408482
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, July-Aug.. v .10 n. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408481
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, March-Apr. v .10 n. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408479
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, May-June. v .10 n. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408480
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, Nov.-Dec. v .10 n. 6 Available Ընթերցասրահ AU0408484
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, Nov.-Dec. v .10 suppl. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408485
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1988, Sept.-Oct. v .10 n. 5 Available Ընթերցասրահ AU0408483
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, Jan.-Febr. v .11 n. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408486
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, Jan.-Febr. v .11 suppl. 1 Available Ընթերցասրահ AU0408487
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, July-Aug. v .11 n. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408493
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, July-Aug. v .11 suppl. 5 Available Ընթերցասրահ AU0408494
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, March-Apr. v .11 n. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408488
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, March-Apr. v .11 suppl. 2 Available Ընթերցասրահ AU0408489
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, May-June v .11 n. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408490
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, May-June v .11 suppl. 3 Available Ընթերցասրահ AU0408491
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, May-June v .11 suppl. 4 Available Ընթերցասրահ AU0408492
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, Nov-Dec. v .11 n. 6 Available Ընթերցասրահ AU0408497
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, Nov-Dec. v .11 suppl. 7 Available Ընթերցասրահ AU0408498
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, Sept.-Oct. v .11 n. 5 Available Ընթերցասրահ AU0408495
Journal Journal ANAU Scientific library
Ամսագրային ֆոնդ
Ամսագիր 1989, Sept.-Oct. v .11 suppl. 6 Available Ընթերցասրահ AU0408496

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha