Normal view MARC view
  • Կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ

Entry Corporate Name

Number of records used in: 1

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 59415

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20190510142529.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 190510|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

110 ## - HEADING--CORPORATE NAME

  • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: ()0: Գալստյան, Մ․Հ․ 59406, Ագրոէկոլոգիա ։, 2018․

Powered by Koha