Normal view MARC view

Entry Personal Name

Number of records used in: 2

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 59406

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20190510125037.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 190510|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

100 ## - HEADING--PERSONAL NAME

  • Personal name: Գալստյան, Մ․Հ․

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: ()0: Հարությունյան, Վ․Ս․ 59405, Շրջական միջավայրի պահպանություն ։, 2019․

Powered by Koha