Normal view MARC view

Entry Personal Name

Number of records used in: 1

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 49690

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20181217114409.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 181217|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

100 ## - HEADING--PERSONAL NAME

  • Personal name: Սպասոյևիչ, Ռադե

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: ()0: Կենդանիների և թռչունների հիվանդությունների ձեռնարկ /, 2010.

Powered by Koha