Normal view MARC view

Entry Corporate Name

Number of records used in: 1

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 40378

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20180524095625.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 180524|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

110 ## - HEADING--CORPORATE NAME

  • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Կրթության և գիտության նախարարություն

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: ()0: Յավրույան, Ն․Վ․ 12101, Չորացման տեխնոլոգիա ։, 2018․

Powered by Koha