Գրիգորյան, Գրիգոր Բագրատի, 1935-1991

Լեռնային լանդշաֆտների պահպանության հիմունքները / Գ.Բ. Գրիգորյան. - Երևան : Հայաստան , 1982. - 152 էջ.


Երկրաբանություն

Powered by Koha