Ալեքսանյան, Ռաֆիկ Վաղարշակի

Պարարտանյութերի և ցանքի ժամկետների ազդեցությունը եգիպտացորենի բերքի և որակի վրա ՀՍՍՀ Արարատյան հարթավայրի պայմաններում : Ատենախոս. ...Գյուղատնտ. գիտ. թեկն. /. - Երևան, 1975. - 119 էջ : աղյս., լուսնկ.

Գիտ. ղեկ.՝ գյուղ. գիտ. դոկ.-պրոֆ. Ա.Ա. Հարությունյան

Գրականության ցանկ էջ՝ 106-119 ռուս., օտար լեզ. (158 անվ.)


Եգիպտացորեն--ագրոտեխնիկա--ՀՍՍՀ


Dissertation

Powered by Koha