serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Գասպարյան, Նաիրա Աշոտի

Եգիպտացորենի հասունության տարբեր ժամկետներ ունեցող հիբրիդների համեմատական ուսումնասիրությունը Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի տարածաշրջանի պայմաններում : Սեղմ. Ժ.01.02 - «Բուսաբուծություն» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. ատենախոս. / Изучение гибридов кукурузы различными сроками созревания в условиях Баграмянского подрайона Армавирского марза Автореф. ... канд. сел.-хоз. наук по спец. 06.01.02 "Растениеводство" Ն.Ա. Գասպարյան; ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊԱՀ. - Երևան : Ա. հ., 2009. - 20 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ գյուղ. գիտ. դ-ր, պրոֆ. Մ.Ա. Գյուլխասյան ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊԱՀ


Բուսաբուծություն


Thesis

Powered by Koha