serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Սահակյան, Միքայել Աշոտի

Կոլիբակտերիոզի հարուցիչի շիճուկաբանական տիպավորումը Գետամեջի և Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկաներում : Սեղմ. ԺԶ.00.03 - «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Серологическая типизация возбудителя колибактериоза птиц в Гетамечской и Лусакертской птицефабриках Автореф. ... канд. вет. наук по спец. 16.00.03 - "Заразные болезни животных, санитарная экспертиза, зоогигиена" Մ.Ա. Սահակյան; ՀՊԱՀ. - Երևան : Ա. հ., 2009. - 20 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ անասնաբուժ. գիտ. դ-ր, պրոֆ. Ս.Լ. Գրիգորյան ՀՊԱՀ


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ
Զոոհիգիենա
Սանիտարական փորձաքննություն


Thesis

Powered by Koha