serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ալոյան, Տաթևիկ Ֆրունզեի

Խշխշան պալարի վակցինայի իմունածնության բարձրացման ուղիները : Սեղմ. ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. ատենախոս. / Пути повышения иммуногенной активности вакцины эмфизематозного карбункула : Автореф. ... канд. ветеринар. наук по спец. 16.00.03- "Заразные болезни животных, Санитарная экспертиза, зоогигиена" Տ.Ֆ.Ալոյան. - Երևան, 2009. - 17 էջ.

ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ անասնաբուժ. գիտ. դ-ր, պրոֆ. Ս.Լ.Գրիգորյան


Սանիտարական փորձաքննություն
Անասնաբուժություն


Thesis

Powered by Koha