serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Տիգրանյան, Վահե Հովհաննեսի

Ավտոմոբիլների տրանսմիսիայի ագրեգատների ռեսուրսային ցուցանիշների վրա շահագործական պայմանների ազդեցության գնահատումը : Սեղմ. Ե.05.01- «Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Оценка влияния эксплуатационных условий на ресурсные показатели агрегатов трансмиссии автомобиля. Автореф. ...канд. техн. наку по спец. 05.05.01 Վ.Հ.Տիգրանյան. - Երևան, 2013. - 22 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Ն.Ա.Բազիկյան


Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ


Thesis

Powered by Koha