serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ասլանյան, Գալուստ Հայկի, 1936-

Բանջարային բույսերի մշակության համակարգը և արդյունավետության բարձրացման ուղիները պաշտպանված գրունտում : Ատենախոս. ... Զ.01.02 «Բուսաբուծություն» մասնագիտ. գյուղ. գիտ. դոկ. գիտ. զեկուցման տեսքով / Система возделивания овощных культур и пути повышения их продуктивности в защищенном грунте : Дис. ... док. с/х наук по спец. : З.01.02 "Растенеиоводство" в форме науч. доклада Գ. Հ. Ասլանյան. - Երևան , 1997. - 94 էջ : աղյս., սխեմա.

Գրականության ցանկ էջ՝ 88-92 հայ. և ռուս.


Բանջարաբուծություն--Ագրոտեխնիկա


Dissertation

Powered by Koha