serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Միրզոյան, Աշոտ Վահագնի

Հատապտղային մշակաբույսերի վնասատուները Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտում և էկոլոգիապես անվտանգ պայքարի միջոցառումների մշակումը հիմնական տեսակների դեմ : Սեղմ. ... Զ.01.03 «Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից» մասնագիտ. կենսաբան. գիտ. թեկն. ատենախոս. / Вредители ягодных культур в предгорной зоне Араратской равнины и разработка экологически безопасных мер борьбы против основных видов : Автореф дис. ... канд. биолог. наук по спец. : "Защита растений от вредителей и болезней" Ա.Վ. Միրզոյան. - Երևան, 2006. - 22 էջ : դիագրամ.

Գիտ. ղեկ՝ Գ.Գ.Դ. Հ.Լ Թերլեմեզյան ; Թեման հաստ. է ՀՀ գյուղ. նախ. Երկրագ. և բույսերի պաշտպ. գիտ. կենտ.-ում

Գրականություն ցանկ էջ՝ 20


Բույսերի պաշտպանություն--Վնասատուներ


Thesis

Powered by Koha