serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Պողոսյան, Հայսեր Կարապետի

Գյուղատնտեսական նշանակության փոքրաչափ հիդրոտուրբինային պոմպի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում : Սեղմ. ... Ե.20.01. «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասնագիտ. տեխն. գիտ. թեկն.ատենախոս. / Разработка и обоснование параметров малогабаритного гидротурбинного насоса сельскохозяйственного назначения : Автореф. дис. ...канд. тех. наук по спец. : 05.20.01 -"Механизация с/х произ. и машины" Հ.Կ. Պողոսյան. - Երևան, 2006. - 22 էջ : գծգր., նկ., գրաֆիկ.

Գիտ. ղեկ.՝ տեխն. գիտ. դոկ., պրոֆ. Ռ.Ս. Մինասյան ; Թեման հաստ. է ՀՊԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ՝ 21


Գյուղատնտեսական մեքենաներ


Thesis

Powered by Koha