serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ավագյան, Մարտին Պատվականի

Սևանա լճի ավազանի վարելահողերի մելիորատիվ վիճակի ուսումնասիրումը և բարելավման ուղիների մշակումը բերրիության բարձրացման ու ջրախնայողության նպատակով : Սեղմ. ...Զ.01.01. «Ընդհանուր երկրագործություն,հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտ. գյուղատն. գիտ. դոկ. ատենախոս / Изучение мелиоративного состояния пахотных земель бассейна оз. Севан, разработка путей улучшения с целью повышения плодородия и водосбережения : Автореф. дис. ...док. с/х наук по спец. : 06.01.01 ''Общее земледелие, почвоведение, агрохимия'' Մ.Պ. Ավագյան; ՀԳԱ. - Երևան : Ա. հ., 2004. - 41 էջ : աղյս., գծգր., քարտեզ.

ՀԳԱ

Գրականության ցանկ էջ՝ 36-39


Հողագիտություն
Մելիորացիա


Thesis

Powered by Koha