Գալստյան, Մերուժան Հայկարամի

Հացահատիկային և շարահերկ մշակաբույսերի ցանքերում օրգանահանքային պարարտանյութերի և բնական մելիորանտների կիրառության ագրոէկոլոգիական գնահատումը Սևանի ավազանում և ՀՀ տեխնածին աղտոտված հողատարածքներում : Ատենախոս. ... Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտորի / Մ.Հ. Գալստյան;. - Երևան, 2007. - 373 [5] էջ : աղյս., գուն. լուս., դիագրամ.

Հավելված էջ՝ 342-373 [5]

Գիտ. խորհրդատու գ.գ.դ., պրոֆ. Է.Մ.Հայրապետյան; Թեման հաստատ. է ՀՊԱՀ -ում

Գրականության ցանկ էջ՝ 314-341 հայ., ռուս. և օտար լեզ.


Օրգանական պարարտանյութեր
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի պարարտացում


Dissertation

Powered by Koha