serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Բուդաղյան, Գուրգեն Ռոբերտի

Կաթնաթթվային պատրաստուկների և հակաբիոտիկների ազդեցությունը հորթերի բնական դիմադրողականության վրա : Սեղմ. ...ԺԶ.00.06 «Անասնաբուժական սանիտարիա, զոոհիգիենա, անասնաբուժ. սանիտ. փորձաքնն. և անասնապահ. մթերքն. մշակման հիգիենա» մասնագիտ. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Влияние молочнокислых препаратов и антибиотиков на естественную резистентность телят : Автореф. дис. ... канд. вет. наук по спец.: 16.00.06. -"Вет. сан., зоогиг., вет.-санит. экспертиза и гигиена переработки продуктов животноводства" Գ. Ռ. Բուդաղյան. - Երևան, 2004. - 21 էջ : աղյս., դիագրամ.

Գիտ. ղեկ.՝ կենսաբան. գիտ. դոկ., պրոֆ. Յու.Հ. Աբովյան; Թեման հաստ. է ՀԳԱ- ում

Գրականության ցանկ էջ՝ 20


Անասնաբուժական սանիտարիա


Thesis

Powered by Koha