Գյուլնազարյան, Սուսաննա Վասիլի

Տավարի նախաստամոքսների հիպոտոնիան և բուժումը դեղանյութերի նոր համակցությունով : Ատենախոս. ... ԺԶ. 00.01. «Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշումը և բուժումը» անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Ս.Վ. Գյուլնազարյան. - Երևան, 2004. - 125 էջ [12] : աղյս.

12 էջ՝ հավելված

Գիտ. ղեկ.՝ անասնաբուժ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Վ.Մ. Սաֆրազբեկյան; Թեման հաստ. է ՀԳԱ-ում

Գրականության ցանկ էջ՝ 113-125 հայ., ռուս. և անգլ., (173 անվ.)


Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարակիչ հիվանդություններ
Անասնաբուժական ֆարմակոլոգիա


Dissertation

Powered by Koha