serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Բաղդասարյան, Կարեն Կառլոսի

Հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը դաշտային մշակաբույսերի բերքի քանակի, որակի և հողում օրգանական նյութերի կուտակման վրա : Սեղմ. ... Զ.01.01. «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա»մասնագիտ. գյուղ. գիտ. թեկն. ատենախոս. / Влияние минеральных удобрений на уражай, качество полевых культур и накопление органических веществ : Автореф. ... дис. канд. с/х наук по спец. 06.01.01. "Общаее земледелие, почвоведение, агрохимия" Կ.Կ. Բաղդասարյան. - Երևան, 2004. - 25 էջ : աղյս.

Գիտ. ղեկ՝ Գ.Գ. թեկն. ս.պ. աբազյան

Գրականության ցանկ էջ՝ 23


Հանքային պարարտանյութեր
Դաշտային մշակաբույսեր--Պարարտացում


Thesis

Powered by Koha