Բաղդասարյան, Կարեն Կառլոսի

Հանքային պարարտանյութերի ազդեցությունը դաշտային մշակաբույսերի բերքի քանակի, որակի և հողում օրգանական նյութերի կուտակման վրա : Ատենախոս. ... Զ.01.01. «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա»մասնագիտ. գյուղ. գիտ. թեկն. / Կ.Կ. Բաղդասարյան. - Երևան, 2004. - 143 էջ : աղյս., գծգր.

13 էջ՝ հավելված

Գիտ. ղեկ՝ Գ.Գ. թեկն. ս.պ. աբազյան

Գրականության ցանկ էջ՝ 113-129 հայ., ռուս. ևանգլ.


Հանքային պարարտանյութեր
Դաշտային մշակաբույսեր--Պարարտացում


Dissertation

Powered by Koha