serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Караханян, Марина Георгиевна

Влияние белковых наполнителей вторичного сырья на биотехнологические процессы и качество плавленых сыров : Автореф. ... канд. техн. наук по спец.: 05.18.02. - "Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств" / Երկրորդային հումքի սպիտակուցային լցոնների ազդեցությունը հալած պանիրների կենսատեխնոլոգիական գործընթացների և որակի վրա : Սեղմ. ... «Մսային, կաթնային, ձկնային մթերքների և սառնարանային արտադրությունների տեխնոլոգիա» մասնագիտ. տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոսության : Ե.18.02 М.Г. Караханян. - Ереван , 2005. - 23 с. : ил., диаграм., граф., табл.

Науч. рук. док. техн. наук, проф. Р.А. Бегларян ; Тема дис. утв. на засед. уч. сов. АрмСХА

Библиогр.: с. 22 (на рус., арм.)


Технология плавленых сыров
Сыроделие


Thesis

Powered by Koha