serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Սարգսյան, Մարիամ Արմենակի

Ցիմբուշի ազդեցությունը իմունային համակարգի հակամարմնագոյացման վրա : Սեղմ. ...ԺԶ.00.03 «Անասնաբուժական միկրոբիոլոգիա, վիրուսոլոգիա, անասնահամաճարակաբանություն, սնկաբանություն և իմունոլոգիա մասնագիտ.» անասնաբուծ. գիտ. թեկն. / Влияние цимбушана антителогенез имунной системы : Автореф. ...канд. вет. наук по спец. 16.00.03 Մ.Ա. Սարգսյան. - Երևան : Ա. հ., 2000. - 19 էջ : աղյս. գծգր.

Գիտ. ղեկ.՝կենսաբ. գիտ. թեկն. Միքայելյան Մ.Գ.; Թեման հաստ. է ՀՀ գյուղ. նախ. անասնաբուծ. և անասնաբուժ. գիտ. կենտրոնում

Գրականության ցանկ էջ՝18

Ամփոփում էջ՝ 16-17


Անասնաբուժություն
Գյուղատնտեսական կենդանիների մանրեաբանություն
Համաճարակաբանություն


Thesis

Powered by Koha