serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Աբովյան, Արևիկ Յուրիի

Մսեղիքում և ենթամթերքներում տեղի ունեցող փոփոխությունների սանիտարական գնահատականը կախված պահպանման պայմաններից : Ատենախոս. ...ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ.գիտ. թեկն. / Ա.Յու. Աբովյան. - Երևան, 2012. - 117,[8 էջ] : աղյս., դիագրամ.

8 էջ հավելված

Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Վ.Վ.Աբրահամյան; Թեման հաստ. է ՀԱԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ՝ 104-117 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (182 անվ.)


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա


Dissertation

Powered by Koha