serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Բաղդասարյան, Արթուր Վազգենի

Արարատյան հարթավայրի երկրորդային աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի համալիր գնահատումը : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Оценка мелиоративного состояния вторично засоленных и осолонцованных почв Араратской равнины. Автореф. ... канд. с.-х. наук по спец. 06.01.01 Ա.Վ.Բաղդասարյան. - Երևան, 2013. - 29 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ կ.գ.դ-ր Ս.Վ.Սահակյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոխիմիա
Աղակալված և ալկալիացված հողեր--Արարատյան հարթավայր


Thesis

Powered by Koha