serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Աբովյան, Արևիկ Յուրիի

Մսեղիքում և ենթամթերքներում տեղի ունեցող փոփոխությունների սանիտարական գնահատականը կախված պահպանման պայմաններից : Սեղմ. ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ.գիտ. թեկն.ատենախոս. / Санитарная оценка изменений, протекающих в мясе и субпродуктах в зависимости от условий хранения. Автореф. ... канд. ветеринар. наук по спец. 16.00.03 Ա.Յու. Աբովյան. - Երևան, 2012. - 25 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Վ.Վ.Աբրահամյան


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա
Մսեղենի արտադրություն--Սանիտարական գնահատական


Thesis

Powered by Koha