serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մեհդիխանի, Պարվիզ

Ագրոտեխնիկական և վերամշակման տեխնոլոգիական պրոցեսների կիրառման ազդեցությունը շաքարի ճակնդեղից ստացվող էթանոլի քանակի և որակի վրա Իրանի հյուսիս-արևմուտքի պայմաններում : Սեղմ. Զ.01.02- «Բուսաբանություն» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Влияние применения процессов агротехнических и перерабатывающих технологий на количество и качество получаемого из сахарной свеклы этанола в условиях юго-западного Ирана. Автореф. .... канд. с.-х наук по спец. 06.01.02 Մեհդիխանի Պարվիզ. - Երևան ։ 2012. - 25 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր Հ.Վ.Հովսեփյան


Բուսաբանություն
Շաքարի ճակնդեղ


Thesis

Powered by Koha