serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Զաքարյան, Լևոն Հովհաննեսի

Բեռնատար ավտոմոբիլի կրող համակարգի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի գնահատում և բարելավման միջոցառումների մշակում : Սեղմ. Ե.05.01- «Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. / Оценка напряженно-деформированного состояния несущей системы грузового автомобиля и разработка мероприятий по ее улучшению. Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 Լ.Հ. Զաքարյան. - Երևան, 2012. - 27 էջ. : գուն. նկ.

ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.թ., դոց. Գ.Վ.Մուսայելյան


Ավտոմեքենաներ
Տրակտորներ


Thesis

Powered by Koha