Ալավերդյան, Մանվել Ավետիքի

Փոսհորոտման տեխնոլոգիայի կատարելագործում և բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում : Սեղմ. Ե.20.01- «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Совершенствование технологии ямокопания и обоснование параметров рабочего органа. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.20.01 Մ.Ա.Ալավերդյան. - Երևան, 2012. - 25 էջ.

ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդ. Ա.Պ.Թարվերդյան


Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ


Thesis

Powered by Koha