Գրիգորյան, Հովսեփ Էդուարդի

Հանքային, օրգանահանքային պարարտանյութերի և տոպազի համատեղ կիրառության ագրոկենսաբանական արդյունավետությունը ՀՀ Արարատի մարզի դեղձենու տնկարկներում : Ատենախոս. ...Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Հ.Է. Գրիգորյան. - Երևան, 2012. - 124, [6 էջ].

6 էջ հավելված

Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.թ., դոց. Ս.Կ. Երիցյան; Թեման հաստ. է ՀՊԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ՝ 109-121 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (148 անվ.)


Ընդհանուր երկրագործություն


Dissertation

Powered by Koha