serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Էզաթոլահ Աբասի

Ավտոմատացված կառավարմամբ կաթիլային ոռոգման ազդեցությունը ծիրանենիների բերքատվության, ոռոգման ջրի օգտագործման արդյունավետության վրա և համեմատումն մակերեսային ոռոգման հետ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քարաջի տարածաշրջանում : Սեղմ. ...Զ.01.01. «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտ. տեխն. գիտ. թեկն. ատենախոս. / Влияние автоматически управляемого капельного орошения на урожайность абрикоса эффективность использования оросительной воды по сравнения с поверхностным орошением в провинции карач (ИРИ) / Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.20.01 по спец. "Овщее земл., почвовед, агрохимия" Էզաթոլահ Աբասի. - Երևան, 2011. - 22 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ. պրոֆ. Գ.Մ. Եղիազարյան; Թեման հաստ. է ՀՊԱՀ- ում


Ծիրան--Ագրոտեխնիկա


Thesis

Powered by Koha