serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Թևոսյան, Աղվան Սամվելի

Արևելյան պտղակերը Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտու պայմաններում և պայքարի միջոցառումների մշակումը նրա դեմ : Սեղմ. Զ.01.03- «Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Восточная плодожорка в прегорной зоне Араратской равнины и разработка мер борьбы против нее. Автореф. ... канд. с.-х. наук по спец. 06.01.03 Ա.Ս.Թևոսյան. - Երևան, 2011. - 26 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Հ.Լ.Թերլեմեզյան


Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից


Thesis

Powered by Koha