serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մարկոսյան, Մարինե Սաշայի

Ագրոէկոհամակարգերի ներկա վիճակը և դրանց կայունության պահպանման ուղիների մշակումը Արագածոտնի մարզի չոր տափաստանային գոտու պայմաններում : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Современное состояние агроэкосистем и разработка мероприятий по сохранению их устойчивости в условиях сухой степной зоны Арагацотнского марза. Автореф. ... канд. сел.-хоз. наук по спец. 06.01.01 Մ.Ս.Մարկոսյան. - Երևան, 2011. - 26 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Է.Մ.Հայրապետյան


Ընդհանուր երկրագործություն
Հողագիտություն
Ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha