serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Պիպոյան Դավիթ Աշոտի

Կաթի փորձաքննությունը և սանիտարական գնահատականը՝ կովերին ցորենի խմորման մնացորդներով կերակրելու դեպքում : Ատենախոս. ...ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Դ.Ա.Պիպոյան. - Երևան , 2011. - 119, [5 էջ] : աղյս.

5 էջ հավելված

Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Վ.Վ.Աբրահամյան; Թեման հաստ. է ՀՊԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ՝ 105-119 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (188 անվ.)


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ
Սանիտարական փորձաքննություն,
Զոոհիգիենա


Dissertation

Powered by Koha