serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Պիպոյան, Դավիթ Աշոտի

Կաթի փորձաքննությունը և սանիտարական գնահատականը՝ կովերին ցորենի խմորման մնացորդներով կերակրելու դեպքում : Սեղմ. ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Экспертиза и санитарная оценка молока при кормлении коров остатками брожения пшеницы. Автореф. ... канд. ветеринар. наук по спец. 16.00.03 Դ.Ա.Պիպոյան. - Երևան, 2011. - 23 էջ.

ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Վ.Վ.Աբրահամյան


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա
Սանիտարական փորձաքննություն,
Զոոհիգիենա


Thesis

Powered by Koha